Shippers

Shipper worden

 • De totale doorlooptijd van het communicatieproces varieert sterk. De doorlooptijd wordt sterk bepaald door de mate waarin (IT-) systemen geschikt zijn met elkaar te communiceren. Aanpassingen kunnen nodig zijn om de protocollen geschikt te maken om de communicatietests te doorstaan. De doorlooptijd is daarom sterk afhankelijk van de aanwezige infrastructuur en beschikbare resources. Overwogen kan worden de communicatietests uit te besteden aan een hierin gespecialiseerd bedrijf.
  Het beschikbaar stellen van de vereiste financiële zekerheden kan de doorlooptijd eveneens beïnvloeden.

 • Voordat u gebruik gaat maken van onze diensten kunt u een licentie halen. Het is geen vereiste om de licentie te gebruiken zodra deze verkregen is. Ook zal de erkenning niet verlopen.

 • Aan het behalen van een licentie zijn geen kosten verbonden. Wij zullen u geen factuur sturen voor het behalen van een licentie. Kosten van uw maatregelen om te voldoen aan de voorwaarden van erkenning zijn uiteraard voor uw rekening.

 • Nee

 • Ja, de hoogte van het benodigde krediet kan variëren. Uw krediet dient uw exposure te dekken. In het geval uw exposure wijzigt, heeft dit invloed op uw benodigd krediet. Een gedetailleerde uitleg over de opbouw van de exposure is hier te vinden.

  - Verhogen
  U kunt uw kredietlimiet verhogen door het tijdig overleggen van aanvullende financiële zekerheden. De aanvullende financiële zekerheden die GTS accepteert zijn Parent Company Guarantee en Security Deposit en/of een Bank Guarantee. De standaarden kunt u hier vinden.

  - Verlagen:
  U kunt ons verzoeken (een gedeelte van) uw aanvullende zekerheden te retourneren als u verwacht dat u het aanvullende krediet niet langer nodig zult hebben. Als bijvoorbeeld een transportcontract afgelopen is, komt er kredietruimte beschikbaar.

  De financiële zekerheden dienen tenminste 2 maanden langer geldig te zijn dan de einddatum ven het langstlopende transportboekingscontract.

 • Als shipper moet je een licentie A of licentie B hebben en voldoende kredietruimte.