Shippers

Verlegging

  • Ja, maar hier gaat het niet over vastgelegde combinaties op dezelfde locatie maar over een nog niet bestaande combinatie en een additioneel afstandsafhankelijk tarief.