Shippers

VIPs

 • Ja

 • Als alle shippers vóór die datum antwoorden dat ze alle IP contracten naar het VIP willen hebben, dan kunnen wij per saldo het VIP-only invoeren. Dat is makkelijker en sneller te implementeren. Met reacties die later komen kan steeds minder rekening worden gehouden in de IT (in de zin van dat we dan het duurdere en complexere hybride model moeten implementeren).

 • Dat is nog niet duidelijk, wordt momenteel in kaart gebracht, maar lijkt te overzien.

 • Ja. Bij Surrender Of Capacity en Capacity conversion zal de capaciteit via het VIP worden aangeboden. Indien de veiling succesvol is ontstaat een VIP contract. Het deel van de aangeboden IP capaciteit dat niet succesvol wordt afgehandeld in de veiling, valt weer terug naar het IP contract. Beide diensten kunnen ook voor een deel van de contract capaciteit worden uitgevoerd. Voor diversion is een codewijziging aangevraagd om ook diversion van (V)IP naar VIP mogelijk te maken. Transfer of Capacity en Transfer of Usage rights blijven gewoon mogelijk. Wheeling blijft beschikbaar tussen de storages, en de bestaande contracten worden gerespecteerd.

 • ACM gaat geen uitspraak doen over het gekozen model. Alleen over de materiele impact van het oprichten van 5 VIPs. Aangezien contracten in stand blijven (of op IP danwel VIP) is er geen effect op de hoogte van de tarieven. Tarieven op IP en VIP zijn  identiek. Met andere woorden, er zijn geen materiele gevolgen voor shippers.

 • Voor nominaties op een punt zal gecontroleerd blijven worden of deze kleiner dan of gelijk is aan het gebruiksrecht op dat punt; dit geldt zowel voor IP als VIP, waarbij de controle afzonderlijk op IP en VIP wordt uitgevoerd. Nominaties worden op het punt geconfirmeerd en gealloceerd waarop ze zijn ingediend. Matching vindt alleen op VIP niveau plaats. We voorzien daardoor geen beperkingen in de nominaties voor contractcombinaties zoals bijvoorbeeld:

  - IP in Nederland en VIP in Duitsland
  - VIP in Nederland en IP in Duitsland
  - één partij die zowel IP- als VIP-capaciteit heeft en dit wil matchen met één tegenpartij aan de andere zijde van de grens of vice versa

 • Verhandelen van capaciteit op het IP blijft mogelijk, zowel middels een ToC als een ToU. De verhandelde capaciteit blijft op het IP liggen; de koper kan de capaciteit naar het VIP verplaatsen. Daarna kan het niet meer naar het IP terug.

 • Nee, Zodra een IP onderdeel van een VIP wordt, wordt alle beschikbare capaciteit alleen nog via het VIP aangeboden. Dat is een rechtstreekse verplichting uit NC CAM.

 • In de uitvraag die we nu doen wordt de vraag gesteld voor het hele contract. Indien keuze voor VIP dan gaat alle gecontracteerde IP capaciteit over naar het VIP. In een separaat verzoek aan GTS kan later ook een deel van een contract naar het VIP gebracht worden, bijvoorbeeld om een Transfer of Capacity of anderszins te faciliteren.

 • Ja

 • We bieden met het hybride model maximale flexibiliteit aan shippers. Zoals aangegeven bevat NC CAM geen regels over wat te doen met bestaande IP contracten. We hebben op dit moment geen aanwijzingen dat de EC of ACER het VIP-only gaan afdwingen. Oostenrijk past dit model volgens ons ook toe. In Duitsland kiezen ze voor het duale model. We zien dus dat verschillende modellen in Europa worden toegepast.

 • Voor een Transfer of Capacity (ToC) is de keuze die u wilt maken voor het contract dat u met GTS heeft is onafhankelijk van de keuze die de originele eigenaar van de capaciteit maakt voor het restant van zijn contract.
  Voor een Transfer of Usage (ToU) contract bent u in onze ogen niet de eigenaar. Het netwerkpunt waar de ToU op afgesloten is moet hetzelfde blijven als het netwerkpunt van het originele contract. Neem s.v.p. contact op met de eigenaar (diegene die de rechten aan u overgedragen heeft), uiteindelijk is het zijn beslissing.

 • Als u capaciteit wilt bijboeken op dat interconnectiepunt zal dat geveild worden op het VIP. Deze capaciteit zal dan ook op dat netwerkpunt liggen. Dus als u alle capaciteit bij elkaar wilt houden is het VIP het te prefereren netwerkpunt. Bedenk dat als wij uw capaciteits overschrijding berekenen we de usage rights per portfolio en per netwerkpunt vergelijken met uw allocatie op dat punt. In deze vergelijking zijn het IP en het VIP afzonderlijke punten.