Nieuwe aansluiting

Partijen kunnen bij ons een nieuw aansluitpunt aanvragen op het landelijke gastransportnet van Gasunie. Het gaat hierbij om partijen zoals industrieën, centrales of particuliere netbeheerders, maar ook invoeders van gas zoals producenten of bergingen. Conform de Gaswet (artikel 10, lid 6b) en de Aansluitcode gas LNB aansluitpunt is het de taak van Gasunie Transport Services BV een aanvrager van een aansluitpunt te voorzien als de aansluiting een doorlaatwaarde heeft die groter is dan 40 m3(n) per uur.

Wat betekent een nieuw aansluitpunt in de praktijk?

Voor een nieuw aansluitpunt op het gastransportnetwerk zal door ons een T-stuk met afsluiter worden aangelegd op het dichtstbijzijnde punt vanaf uw locatie tot het gastransportnet met een voor die aansluiting geschikte druk en capaciteit. U dient vervolgens uw eigen toevoerleiding en gasontvangstation hierop aan te sluiten. In dit gasontvangstation kunt u het gas op de gewenste temperatuur en druk brengen.  U heeft zelf de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de toevoerleiding en het gasontvangstation voldoen aan alle wettelijke eisen.

Hoe vraagt u een nieuw aansluitpunt aan?

Voor de aanvraag van een aansluitpunt op het gastransportnet moeten 5 stappen worden doorlopen: een aanvraagformulier, een overeenkomst offerteaanvraag, een investeringsovereenkomst en een aansluitovereenkomst.

 1. Aanvraagformulier voor een nieuw aansluitpunt
  De eerste stap is het invullen van het aanvraagformulier door u als aangeslotene. Dat is nodig om zo goed mogelijk helder te krijgen wat u als klant aan ons vraagt. Hiervoor hebben wij een aanvraagformulier beschikbaar op onze website. Deze gebruiken wij vervolgens als input bij het opstellen van een Overeenkomst Offerteaanvraag (OOA - stap 2). Het is belangrijk dat dit formulier volledig en eenduidig wordt ingevuld.
 2. Overeenkomst Offerteaanvraag
  Op basis van het aanvraagformulier sturen wij u een zogenaamde Overeenkomst Offerteaanvraag. U kunt ons opdracht geven om een studie te starten naar de aansluitmogelijkheden, door deze Overeenkomst Offerteaanvraag getekend te retourneren.
 3. Investeringsovereenkomst
  Zodra wij de overeenkomst offerteaanvraag ondertekend van u hebben (terug)ontvangen starten wij een studie naar de aansluitmogelijkheden. Als uitkomst van de studie stellen wij een investeringsovereenkomst op en sturen u deze toe. Hierin is onder andere een omschrijving van de werkzaamheden en een planning opgenomen. Door vervolgens ook deze investeringsovereenkomst te ondertekenen en naar ons terug te sturen geeft u ons opdracht tot de realisatie van een nieuw aansluitpunt.
 4. Bouw/constructie van het aansluitpunt
  Nadat de opdracht is verstrekt gaan wij over tot de bouw en constructie van het aansluitpunt. Voorwaarde is dat u transportcapaciteit gaat boeken op dit nieuwe punt. Indien u een aangeslotene met exit capaciteit (Amex)  bent, of wordt,  kunt u dit zelf doen. Bent u geen Amex, dan kunt u via uw leverancier transportcapaciteit boeken.
 5. Aansluitovereenkomst
  Het aansluitpunt wordt geformaliseerd middels een Aansluitovereenkomst.
   
Bekijk alle veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • Het is van belang dat zowel de minimum als maximum capaciteit bekend zijn. De maximum capaciteit wordt opgegeven in normaal kuub per uur bij een temperatuur van 0°C en een druk van 1013 mbar en met een energie-inhoud Hs van 35,17 MJ/m3. De maximum capaciteit is bepalend voor het ontwerp en de afmetingen van het aansluitpunt. De minimum capaciteit in samenhang met het afnameprofiel hebben wij nodig in verband met de verificatie van de meetinrichting zoals door een aangeslotene wordt opgeleverd.
  Het afnameprofiel vraagt naar het verwachte gebruik. Aangeslotenen kunnen bijvoorbeeld in de winter meer gas te verbruiken vanwege ruimteverwarming, er is dan sprake van een zomer/winterprofiel. Het komt ook voor dat er een continue (lage) basisafname is en met enige regelmaat pieken die een veelvoud van de basisafname zijn.
  Kortom, het afnameprofiel geeft aan hoe de installaties van aangesloten bedreven worden, en geeft inzicht in mogelijke fluctuaties in gasverbruik tussen minimum en maximum capaciteit.

 • Om een zo goed mogelijke keuze voor een aansluitpunt te kunnen maken is het van belang om te weten waar u als aangeslotene uw gasontvangstation wenst te plaatsen. Hiervoor hebben wij de coördinaten nodig van het geplande gasontvangstation en indien mogelijk ook een kaart/schets/tekening/Google Earth foto met daarin getekend de locatie van het gasontvangstation.

 • De opzegging is kosteloos. Indien wij bij de ontmanteling kosten moeten maken waarvan GTS niet de veroorzaker is dan worden deze kosten aan u doorbelast. Hierbij valt te denken aan vervuilde grond. U dient rekening te houden met de opzeggingstermijn van 3 volledige kalender maanden. De contractuele verplichtingen blijven bestaan tot het moment van beëindiging.

 • In artikel 16 van de Algemene Voorwaarden Aansluitovereenkomst versie 3.0 behorende bij de aansluitovereenkomst wordt beschreven onder welke voorwaarden beëindiging mogelijk is.

 • Wilt u de aansluiting op ons netwerk beëindigen, dan wordt u verzocht om dit per email aan de industriedesk (industriedesk@gastransport.nl) kenbaar te maken. Na ontvangst van dit verzoek zullen we de opzegging binnen 5 werkdagen bevestigen.