Publicaties

Op dit deel van de website vindt u bestanden van de gepubliceerde jaarverslagen, brochures en rapportages. Oudere jaargangen van verslagen en rapporten vindt u onder Downloads & formulieren.

Kwaliteits- en capaciteitsdocument 2017

Conform de Gaswet en de Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas dient GTS uiterlijk per 1 december 2017 een kwaliteits- en capaciteitsdocument (KCD) in te leveren bij de ACM en dit document openbaar te maken.

Het KCD is opgesplitst in twee delen. Deel I van het document bevat de beschrijving van het kwaliteitsborgingsysteem. Deel II bevat het investeringsplan dat opgesteld is in de vorm van het Netwerk Ontwikkelings Plan 2017 (NOP 2017). Het NOP2017 bestaat uit een hoofdrapport inclusief een aantal bijlagen en een separate bijlage VII.


 

Gasbalans

De gasbalans geeft een periodiek overzicht van de entry- en exitallocaties op uurniveau in het gastransmissienetwerk van GTS. Vanaf 2018 is de gasbalans samengesteld op basis van metingen (near-real-time).

Gasbalans 2018 2 MB 11 dec 2019

 

Jaarverslagen

GTS jaarverslag 2018 2 MB 01 mrt 2019
GTS jaarverslag 2018 - toelichting 24 kB 01 mrt 2019
Regulatoire jaarrekening 2018 47 kB 25 sep 2019

TTF ontwikkeling

Op deze pagina wordt de ontwikkeling van de Title Transfer Facility (TTF) getoond.  TTF is een virtuele marktplaats die het marktpartijen mogelijk maakt om gas dat al in het GTS-systeem aanwezig is over te dragen aan een andere partij.
Zowel de ontwikkeling van het verhandeld volume als de ontwikkeling van het netto volume wordt weergegeven. Het verhandeld volume is gebaseerd op informatie van LEBA, ICIS Heren en diverse exchanges. Het netto volume betreft volumes zoals deze door GTS zelf, op basis van allocaties, zijn waargenomen. Dit netto volume kan worden geïnterpreteerd als de “fysieke gasflow” via TTF.
De figuur hieronder toont de ontwikkeling van de maandvolumes op TTF. Het verhandeld volume wordt door de grijze en oranje lijn weergegeven, het netto volume wordt door de bruine kolommen weergegeven. De blauwe lijn geeft het aantal actieve partijen aan het eind van iedere maand weer.

Klik op de afbeelding om te vergroten Klik op de afbeelding om te vergroten

Ontwikkelingen TTF datasheet 135 kB 21 jan 2020

GTS Shippers Meeting

Elk jaar organiseert GTS een Shipper Meeting. Tijdens deze meeting informeren we onze klanten over alle relevante ontwikkelingen op bijvoorbeeld het gebied van regulering en onze producten en diensten. Hier kunt u de presentaties vinden.


 

Kwaliteitsindicatoren

Conform de Gaswet en de Ministeriële Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer electriciteit en gas dient GTS jaarlijks voor 1 maart een rapportage kwaliteitsindicatoren in te leveren bij de ACM en dit document openbaar te maken.


 

Overzicht ramingen Kleiene velden

Overzicht ramingen Kleine velden 2019 1 MB 04 dec 2019