Publicaties

Op dit deel van de website vindt u bestanden van de gepubliceerde jaarverslagen, brochures en rapportages. Oudere jaargangen van verslagen en rapporten vindt u onder Downloads & formulieren.

Gasbalans

De gasbalans geeft een periodiek overzicht van de entry- en exitallocaties op uurniveau in het gastransmissienetwerk van GTS.

Gasbalans 2016 2 MB 10 apr 2017
Gasbalans Q1 2017 568 kB 24 mei 2017

 

Jaarverslagen

GTS jaarverslag 2016 1 MB 11 apr 2017
GGS jaarverslag 2016 1 MB 11 apr 2017

TTF ontwikkeling

Op deze pagina wordt de ontwikkeling van de Title Transfer Facility (TTF) getoond.  TTF is een virtuele marktplaats die het marktpartijen mogelijk maakt om gas dat al in het GTS-systeem aanwezig is over te dragen aan een andere partij.
Zowel de ontwikkeling van het verhandeld volume als de ontwikkeling van het netto volume wordt weergegeven. Het verhandeld volume is gebaseerd op informatie van LEBA, ICIS Heren en diverse exchanges. Het netto volume betreft volumes zoals deze door GTS zelf, op basis van allocaties, zijn waargenomen. Dit netto volume kan worden geïnterpreteerd als de “fysieke gasflow” via TTF.
De figuur hieronder toont de ontwikkeling van de maandvolumes op TTF. Het verhandeld volume wordt door de grijze en oranje lijn weergegeven, het netto volume wordt door de bruine kolommen weergegeven. De blauwe lijn geeft het aantal actieve partijen aan het eind van iedere maand weer.

Klik op de afbeelding om te vergroten Klik op de afbeelding om te vergroten

Ontwikkelingen TTF datasheet 134 kB 15 aug 2017
Ontwikkelingen TTF 182 kB 15 aug 2017

 

GTS Shippers Meeting

Elk jaar organiseert GTS een Shipper Meeting. Tijdens deze meeting informeren we onze klanten over alle relevante ontwikkelingen op bijvoorbeeld het gebied van regulering en onze producten en diensten. Hier kunt u de presentaties vinden.


 

Kwaliteits- en capaciteitsdocument 2016

Conform de Gaswet en de Ministeriele Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas dient GTS uiterlijk per 1 september 2016 een kwaliteits- en capaciteitsdocument in te leveren bij de ACM en dit document openbaar te maken.


 

Kwaliteitsindicatoren

Conform de Gaswet en de Ministeriële Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer electriciteit en gas dient GTS jaarlijks voor 1 maart een rapportage kwaliteitsindicatoren in te leveren bij de ACM en dit document openbaar te maken.


 

Overzicht ramingen kleine velden 2014

Dit rapport werd in december 2014 naar de minister van Economische Zaken verstuurd.