Calorische waarden

Voor de bepaling van de calorische waarde wordt de gassamenstelling met behulp van een gaschromatograaf op representatieve punten in het transportsysteem van GTS bepaald. Niet elk gasontvangstation beschikt over een eigen gaschromatograaf. In sommige gevallen kan één gaschromatograaf wel een honderdtal gasontvangstations bedienen. In de procesbeschrijving gaskwaliteitsysteem is vastgelegd hoe de verbrandingswaarde (gaskwaliteit) wordt bepaald op de overdrachtspunten. Dit document is de beschrijving volgens de artikelen 2.4.6, 3.2.2 en 3.5.2 van de Meetvoorwaarden Gas LNB. In de onderstaande tabel zijn de daggemiddelde calorische waarden weergegeven voor de regionale netwerkpunten over de afgelopen 7 dagen. Deze pagina wordt elke dag bijgewerkt. De XML files kunnen in Excel geopend worden.

De gebruiker dient zelf na te gaan of de bovenstaande informatie geschikt is voor het doel waarvoor deze informatie wordt toegepast. GTS is van mening dat deze informatie niet bruikbaar is voor:

  • (On-line) procesbesturing, omdat het een daggemiddelde waarde betreft die tenminste al één dag oud is. Kwaliteitsfluctuaties kunnen zich op een korte tijdschaal voordoen.
  • Bepalen van de energiestroom voor contractbewaking, omdat deze controle op uurbasis dient plaats te vinden. Voor deze doeleinden biedt GTS online informatie.
  • Controle door kleinverbruikers van de energierekening van hun energieleverancier, omdat op de jaarafrekening een calorische verrekening wordt gebruikt, die onder andere afhankelijk is van de opzet van de regionale netbeheerder en de samenstelling van de diverse categorieën afnemers. Voor nadere informatie over dit onderwerp verwijzen wij ook naar de Consuwijzer (www.consuwijzer.nl).