Verkorting lead time nominaties

Vanuit de EASEE-gas Common Business Practices wordt een lead time voor nominaties ten behoeve van transport gehanteerd van 2 uur (H-2). Deze 2 uur geldt in Europa als standaard lead time en maakt het voor de betreffende TSO’s mogelijk het gastransport in te regelen en het net op de wijzigingen voor te bereiden.

GTS heeft onderzocht onder welke voorwaarden en op welke punten het mogelijk is de nominatie lead time van 2 uur te verkorten. Dit geeft marktpartijen meer en flexibelere mogelijkheden om hun portfolio in balans te houden en is beter passend bij het huidige balanceringssysteem zoals GTS dat hanteert. Daartoe heeft GTS afstemming gehad met een groot aantal NNO’s (productiepunten, bergingen en industriële afnemers) omtrent operationele en administratieve mogelijkheden en daaruit is het volgende voortgekomen ten aanzien van de bij GTS te hanteren lead times:

  • Grenspunten: 2 uur (conform Easee-gas)
  • Industriële afnamepunten: 30 min
  • Berging punten: 30 min*
  • Productie punten: 30 min*

* op enkele bergings- en productie-punten is het niet mogelijk om een kortere lead time te hanteren of wordt conform de wens van de NNO een lead time van 2 uur gehanteerd. Deze uitzonderingen zijn:

Rotterdam (Gate) 301345
Oude Statenzijl (Etzel Freya H) 301401
Balgzand (NAM NOGAT) 301073

Niet alle nominatieveranderingen met een lead time van 30 minuten kunnen zonder meer worden opvangen, vooral grote wijzigingen op korte termijn kunnen mogelijk tot problemen in het net leiden. Derhalve zijn er aanvullende voorwaarden voor punten met een technische capaciteit van meer dan 1.000.000 kWh/uur:

  • Het verschil tussen de om H-2 bekende nominatie en een nominatie die tussen H-2 en H-½ binnenkomt, mag niet meer dan 25% van de firm geboekte capaciteit bedragen. Een wijziging van maximaal 1.000.000 kWh/uur t.o.v. de vorige nominatie is altijd toegestaan (uiteraard voor zover de gecontracteerde capaciteit dit toelaat)
  • Voor bi-directionele aansluitpunten waarop een shipper in beide richtingen firm geboekte capaciteit heeft, wordt eerst de hoogste waarde van de firm geboekte entry en exit capaciteit bepaald. De maximaal toegestane afwijking (25%) is dan gebaseerd op de hoogste waarde

Indien u op een aansluitpunt waar dit nog niet mogelijk is, graag een lead time van ½ uur beschikbaar wilt hebben, kunt u dat kenbaar maken bij onze Customer Desk.
GTS zal dan nagaan of de verkorting van lead time mogelijk is en op basis hiervan met de betreffende NNO in overleg treden. Er zal dan gezamenlijk nagegaan worden of verkorting van de lead time mogelijk is. U wordt teruggekoppeld ten aanzien van het resultaat en, indien dit mogelijk is, per wanneer de verkorting mogelijk is.