Overige systeembeheerders

Het GTS netwerk is verbonden met meerdere andere systemen, beheerd door systeembeheerders. Deze pagina is bedoeld voor beheerders van invoedinstallaties (productie), opslaginstallaties, LNG-installaties (die allen vallen onder de Invoedcode gas LNB, een wettelijk kader wat is vastgesteld door de ACM) en voor TSO’s die een koppeling hebben met het GTS netwerk.

De comptabele meting die wordt uitgevoerd door deze partijen dienen te voldoen aan de functional requirements for fiscal metering. Hiermee wordt geborgd dat de metingen zoveel mogelijk worden gestandaardiseerd in zowel ontwerp als beheer. De requirements zijn beschikbaar als: GTS_OSM-20-E, zie document hier onder.