RQC-overzicht

Indien het systeem behoefte heeft aan RQC (zie Veel gestelde vragen)  zal een overschot aan gassen met een lage Wobbe worden geconverteerd naar H-gas. Via de ‘RQC-meter’ en bijbehorende grafische of getalsmatige opvragingen wordt informatie over de inzetbare en de gebruikte hoeveelheden RQC beschikbaar gesteld.

RQC-meter

De RQC-meter geeft de status van de hoeveelheid ingezette RQC van het laatst beschikbare uur (in kWh). De schaal van de RQC-meter loopt van linksonder nul naar rechtsonder de maximaal mogelijke hoeveelheid RQC.  Deze schaal bevat twee kleuren. Links staat in groen de hoeveelheid ingezette RQC. Het zwarte gedeelte geeft de ongebruikte hoeveelheid RQC. M.b.v. een wijzer op deze schaal wordt  het daadwerkelijk gebruik getoond en onder de meter staat deze waarde als getal.

RQC-grafiek

De RQC-grafiek geeft in groen per uur de ingezette hoeveelheid RQC (in kWh) van de afgelopen 14 dagen.

kWh
Data bijgewerkt tot: 27-07-2017 15:00:00

RQC-rapport

M.b.v. bovenstaand RQC-rapport worden de volumes RQC (in kWh) getoond. Er kan worden gekozen uit verschillende aggregaties (uur, dag, maand, kalenderjaar en gasjaar) en verschillende periodes.