Regionale netbeheerders (RNB)

Op het gastransportnet van Gasunie Transport Services B.V. (GTS) zijn alle regionale netbeheerders van Nederland aangesloten.

De systeemverbinding is de locatie waar het landelijk transportnet van GTS is verbonden met de distributienetwerk van de regionale netbeheerders. De generieke voorwaarden die van toepassing zijn op deze verbinding zijn onder andere de Gaswet, de Netkoppelingscode gas LNB, de Samenwerkingscode gas, de Meetcode Gas LNB en de Algemene Voorwaarden SVO. Voor elke systeemverbinding is ook een Technische Specificatie beschikbaar, waarin de specifieke kenmerken van het gasontvangststation (GOS) zijn vastgelegd.

Het Gasontvangstation van GTS bestaat uit de volgende onderdelen:

Ondergronds:

 • Een toevoerleiding.
 • Een inlaatschema met een aansluiting voor een noodvoorziening.
 • Een vloeistofvangvoorziening

Bovengronds:

 • Een inlaatheader en een uitlaatheader.
 • Twee of meer meet-en regelstraten met warmtewisselaar (N+1).
 • Een ketelgasregelstraat.
 • Verwarmingsinstallatie (N+1).
 • Een E-ruimte voor stroomvoorziening, verwerkingsunit comptabel verkeer en een datacommunicatie-unit.

Ondergronds:

 • Een uitlaatschema met een aansluiting voor een noodvoorziening.
 • Een KB-isolatiekoppeling (referentie voor het overdrachtspunt GTS/RNB.

Het terrein en bouwkundige voorzieningen worden door de RNB beschikbaar gesteld:

 • Gebouw, bestaande uit een gasruimte, een verwarmingsruimte en een E-ruimte.
 • Omheining en toegangspoorten.
 • Water-en elektriciteitsaansluiting, ruimte voor een datakabel.
 • Een of meerdere afvoerleidingen.

De technische eisen waaraan de onderdelen moeten voldoen staan vermeld in de Gasunie Technische Standaards, met vermelding van de vigerende (inter)nationale normen die van toepassing zijn.

Elk GOS is opgenomen in het GTS- netwerkpunt-register.