TTF

Er is in Nederland een groot aantal nationale en internationale partijen actief op het gebied van gas, zoals gasproducenten, gasopslagbedrijven, netbeheerders en gasdistributiebedrijven. De Nederlandse gashandelsplaats TTF is een belangrijke handelsplaats om gas te kopen of verkopen. Klanten die willen handelen in gas, sluiten bij ons hiervoor eerst een TTF-abonnement af.

Werking TTF

TTF is een virtuele marktplaats waar gas wordt verhandeld dat al in ons transportsysteem is ingebracht. Dat is daardoor makkelijk verhandelbaar. Wij registeren deze handel via een ‘nominatie’. Dat is een elektronisch bericht waarin de hoeveelheid overgedragen gas, de periode, de gaskwaliteit en de kopende en verkopende partij worden vermeld.
Hoewel dergelijke handel in gas een aangelegenheid is van onze klanten onderling, moeten zij een transactie wel aan ons melden. Zo weten wij altijd wie de eigenaar is van het gas in ons systeem.
Het TTF is opgericht in 2003 om de handel van gas op één marktplaats te bevorderen, waardoor de liquiditeit van de gashandel wordt verhoogd. Deze Nederlandse gashandelsplaats is de afgelopen jaren sterk gegroeid en is nu de grootste op het Europese vasteland. Op het TTF wordt meer dan 14 keer het Nederlandse gasverbruik verhandeld. De gasprijzen op het Nederlandse groothandelsplatform zijn belangrijke referentieprijzen in Europa geworden.

Gasbeurs

Aangezien er veel partijen willen handelen in gas is er een beurs op de TTF. Via een gasbeurs kan een partij anoniem gas kopen of verkopen op het TTF. De gasbeurs zorgt voor het bij elkaar brengen van aanbieders en kopers van gas, en faciliteert de financiële afhandeling. Het ministerie van Economische Zaken heeft ICE ENDEX en ECC B.V. aangewezen als gasbeurs voor de Nederlandse gasmarkt.

Nederland succesvol in Europese gashandel