Organisatie

Gasunie Transport Services B.V. is eigenaar van het landelijk gastransportnet en een 100% dochter van N.V. Nederlandse Gasunie, maar wij verrichten onze werkzaamheden conform de in de wetgeving vereiste zelfstandigheid. GTS heeft een eigen directie.
Onze medewerkers zijn in dienst van de N.V. Nederlandse Gasunie en voor onbepaalde tijd gedetacheerd bij GTS. Met ingang van 1 januari 2006 hebben wij zelf geen personeel in (vast of tijdelijk) dienstverband. De effectieve bezetting van GTS bedraagt ongeveer 200 fte’s.