QC/RQC dashboard

Inleiding

Dit dashboard toont informatie over de hoogte en het gebruik van de QC- en RQC-diensten van GTS.

 • Het dashboard is in ontwikkeling en wordt nog uitgebreid met diverse soorten informative.
 • De REMIT meldingen zijn altijd leidend en niet de getoonde gegevens op dit dashboard.

N2 meter


 

Bekijk alle veelgestelde vragen

Veel gestelde vragen

 • Het GTS transport systeem bevat twee fysiek gescheiden netwerken die onderling zijn gekoppeld d.m.v. mengstations. Er is een laag-calorisch  systeem dat bedoeld is voor het beleveren van exits met G-gas of L-gas en een hoog-calorisch systeem voor H-gas exits.

  De meeste entries zijn rechtstreeks gekoppeld aan het G-gas of het H-gas systeem. Er zijn echter  entries die qua kwaliteit tussen G-gas en H-gas inliggen. Deze worden m.b.v. QC of RQC ingenomen in het G-gas of het H-gas system.

 • Het converteren van gassen met een hoge kwaliteit naar gassen met een lagere kwaliteit wordt QC (Quality Conversion)  genoemd.

  Regelmatig heeft het G-gas systeem een tekort aan entry en is er een overschot aan gassen met een hogere Wobbe ( H-gas). Het overschot aan H-gas wordt via mengstations geconverteerd naar G-gas (QC). De hoeveelheid H-gas dat wordt geconverteerd, wordt in de toekomst gepubliceerd op dit QC/RQC dashboard. Indien er weinig QC is kan het H-gas zonder kosten worden gemengd met andere gassen naar G-gas kwaliteit (dit wordt verrijking genoemd). Indien er veel H-gas moet worden geconverteerd is het nodig om deze m.b.v. stikstof om te zetten in G-gas (dit gas wordt ‘pseudo G-gas’ genoemd).

  Bij gebruik van stikstof wordt het gastransportnetwerk zo gestuurd dat de H-gassen met de laagste Wobbe’s bij voorkeur naar de mengstations worden getransporteerd. Dit geeft de meeste conversie ruimte tegen de laagste kosten.

  De inzetbare hoeveelheid stikstof  en de hoogte van het gebruik hiervan worden getoond via de Stikstofmeter op dit dashboard. De maximum grenzen van QC zijn hierdoor duidelijk te onderscheiden door de nog niet gebruikte hoeveelheid stikstof. Zie uitgebreide informatie bij de Stikstofmeter.

 • Het converteren van gassen met een lage kwaliteit naar gassen met een hogere kwaliteit (H-gas) heet RQC (Reverse Quality Conversion).

  Soms heeft het gastransportsysteem een tekort  aan entry in het H-gas en een overschot aan gassen met een lagere Wobbe. Het overschot aan gassen met een lagere Wobbe wordt via mengstations toegevoegd aan het H-gas.

  Hoeveel RQC ruimte er is, is van te voren niet aan te geven. Dit is afhankelijk van de actuele kwaliteiten van alle gassen. De RQC ruimte kan zitten tussen 0 m3(n)/h en ongeveer 1,5 mln. m3(n)/h.

  Zoals al aangegeven zijn er vele entries die qua kwaliteit tussen het G-gas en het H-gas inzitten. Over het algemeen is de QC behoefte groot en worden alle deze gassen m.b.v. QC geconverteerd naar G-gas. Indien echter de QC behoeft steeds kleiner wordt moeten langzamerhand steeds meer van deze gassen m.b.v. RQC  worden geconverteerd naar H-gas. In het grensgebied treden zowel RQC als QC gelijktijdig op. Per definitie wordt gesteld dat het totale transportsysteem in RQC-mode zit indien de hoeveelheid geconverteerd RQC-gas groter is dan de hoeveelheid geconverteerd QC-gas.

 • Op dit moment is alleen gedetailleerde informatie over het stikstof gebruik beschikbaar. In de toekomst zal er diverse andere informatie worden getoond.

  De ‘meters’ geven de status van het afgeronde voorlaatste uur. In de grafieken en de rapporten zijn de uur-gegevens geactualiseerd t/m het afgeronde voorlaatste uur. De dag-, maand- en jaar aggregaties bevatten de gegevens t/m de laatste afgeronde gasdag.

 • Afhankelijk van de actuele status van QC/RQC is één van de meters op deze website het meest belangrijk. De actuele status wordt aangegeven op de bovenste regel van het dashboard. De belangrijkste meter wordt getoond op de homepage van de GTS website.

  Op dit moment is op het dashboard nog maar één meter beschikbaar. Indien het gastransportsysteem stikstof gebruikt voor QC dan is de Stikstofmeter van belang. Deze zal dan worden getoond op de homepage. Indien er geen stikstof wordt getoond zal de SQS-meter (System Quality Signal) worden getoond. M.a.w. zodra de SQS meter in de rechterkant van de schaal komt wordt deze vervangen door de Stikstofmeter.