Begrippenlijst

 • A
  • AMEX

  • aangeslotene met exitcapaciteit

  • aangeslotene

  • aangrenzend netbeheerder

  • aansluit- en transportovereenkomst

  • aansluitcapaciteit

  • aansluiting

  • aansluitingenregister

  • aansluitleiding

  • aansluitovereenkomst

  • aansluitpunt

  • aardgasbedrijf

  • aardgasleveringscontract

  • afnamecategorie

  • afnemer

  • afschakelbaar

  • afschakelbare capaciteit

  • afschakelbare diensten

 • B
  • backhaul

  • backhaul beschikbaar

  • backhaul gealloceerde hoeveelheid

  • backhaul geboekt

  • backhaul gebruikt

  • backhaul genomineerd

  • backhaul totaal

  • balanceringsperiode

  • balans assisterende programma-verantwoordelijke

  • bedrijfscondities

  • beschikbare capaciteit

 • C
  • customer desk

  • CMP

  • calorische bovenwaarde

  • calorische verrekening

  • capaciteit

  • Centraal Systeem Stuursignaal (CSS)

  • clearing partij

  • compressibiliteit

  • confirmatie

  • congestiebeheer

  • continentaal plat

  • contracteenheid

  • contract data sheet

  • contractperiode

  • contractuele congestie

  • counterflow

 • D
  • diverten

  • Diversion

  • dichtheid

  • direct aangeslotene

  • directe leiding

  • directe lijn

  • distributie

  • donkergroene zone

  • declaration of acceptance

 • E
  • EAN-code

  • economische eigendom

  • eindafnemer

  • einddatum

  • eindverbruiker

  • entrycapaciteit

  • entrygas

  • entryprogramma

  • entrypunt

  • erkende programma-verantwoordelijke

  • EURIBOR

  • exitcapaciteit

  • exitgas

  • exitprogramma

  • exitpunt

 • F
  • firm beschikbaar

  • firm geboekt

  • firm gebruikt

  • firm genomineerd

  • firm totaal

  • fitfactor exit RNB

  • fitfactor profielafnemers

  • fitfactor telemetriegroot­verbruiker

  • flankmaand

  • fysieke congestie

  • fysieke verbinding

 • G
  • gedivert

  • Gas exchange operator

  • gas

  • Gasunie Transport Services

  • GTS

  • gasbedrijf

  • gasbeurs

  • gasdag

  • gasinstallatie

  • gasinstallatieverbinding

  • gaskwaliteit

  • gasmaand

  • gasmeter

  • gasopslaginstallatie

  • gasopslagbedrijf

  • gasproductienet

  • Gastransport Electronic Application of GEA

  • gastransportnet

  • Gasvoorwaarden

  • gealloceerde hoeveelheid

  • geautoriseerde meterstand

  • geconfirmeerde hoeveelheid

  • gecontracteerde capaciteit

  • geïntegreerd aardgasbedrijf

  • genomineerde hoeveelheid

  • GOS

  • Grid Connection Agreement (GCA)

  • grootafnemer

  • grootverbruikaansluiting

  • grootverbruiker

 • H
  • Hs

  • herleidingsfactor

  • hernominatie

  • hoeveelheid energie

  • horizontaal geïntegreerd bedrijf

  • huishoudelijke afnemer

  • hernominatie

 • I
  • inhuizing

  • initieel afgeschakelde hoeveelheid

  • initieel genomineerde hoeveelheid

  • initieel afschakelbaar genomineerd

  • injectiecapaciteit

  • interconnector

  • interruptible geboekt

  • interruptible gebruikt

  • interruptible genomineerd

  • invoeder

  • invoedingsinstallatie

  • invoedings-installatiebeheerder

 • J
  • jaarverbruik telemetrie­grootverbruikers

  • jaarverbruik

  • jaar (jaarlijks)

 • K
  • kleinverbruikaansluiting

  • kleinverbruiker

  • kortetermijndiensten

  • kubieke meter Groningen gas [m3(n;35,17)]

 • L
  • laatst afgeschakelde hoeveelheid

  • laatst afschakelbare genomineerd

  • landelijk gastransportnet

  • lange-termijn indicatie firm beschikbaar

  • langetermijndiensten

  • leidingbuffer

  • leverancier

  • levercapaciteit

  • levering

  • leveringsbedrijf

  • leveringsovereenkomst

  • leveringsvergunning

  • lichtgroene zone

  • LNG-installatie

  • LNG-installatiecapaciteit

  • LNG-bedrijf

  • LNG-systeembeheerder

 • M
  • maandfactor

  • maxverbruik

  • meet- en regelinrichting

  • meetbedrijf

  • meetinrichting

  • meetinstallatie

  • meetverantwoordelijke

  • meterbeheerder

  • meterplaatser

  • MP-erkenner

  • minimum (maximum) benuttingsgraad per maand

 • N
  • NNO

  • naburig netbeheerder

  • netbeheerder

  • netgebied

  • netgebruiker

  • netkoppeling

  • niet op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting

  • niet-huishoudelijke afnemer

  • nominatie

  • normaal kubieke meter [m3(n)]

  • normaalcondities

 • O
  • OV-Exit punten

  • onbalans veroorzakende programma-verantwoordelijke

  • onbemeten aansluiting

  • onderlinge afhankelijkheid

  • ondersteunende diensten

  • ongebruikte capaciteit

  • op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting

  • opkomende markt

  • opslagcapaciteit

  • opslaginstallatie

  • opslagsysteembeheerder

  • oranje zone

  • overdrachtspunt

  • overmacht

 • P
  • particuliere netbeheerder (PNB)

  • particulier gastransportnet

  • plancapaciteit

  • plancapaciteit profielafnemers

  • plancapaciteit telemetrie­grootverbruikers

  • planning op lange termijn

  • Poolfactor

  • portfolio

  • portfolio onbalans signaal

  • primaire markt

  • profielafnemer

  • profielfactor telemetriegrootverbruiker

  • profielgrootverbruik­aansluiting

  • profielgrootverbruiker

  • profielgrootverbruik­meetinrichting

  • programma-verantwoordelijke

  • programma-verantwoordelijkheid

 • Q
  • QC

 • R
  • RQC

  • regionale netbeheerder (RNB)

  • reconciliatieperiode

  • redelijke en verstandige operator

  • regionaal gastransportnet

  • rekencapaciteit

  • relatieve dichtheid

  • rode zone

 • S
  • standaard jaarverbruik

  • secundaire markt

  • standaardcapaciteit profielafnemers

  • statuscode

  • switch

  • systeem

  • systeem balans signaal

  • systeemgebruiker

  • systeemverbinding

  • systeem-verbindingsconfiguratie

  • systeemintegriteit

 • T
  • technische capaciteit

  • telemetriegrootverbruik­aansluiting

  • telemetrie­grootverbruiker

  • telemetriegrootverbruik­meetinrichting

  • Title Transfer Facility of TTF

  • title transfer registration service

  • totaal geboekte capaciteit

  • transmissie

  • transmissie­systeembeheerder

  • transportcapaciteit

  • transportcontract

  • transportovereenkomst

 • U
  • uithuizing

  • upstreampijpleidingnet

  • uur

  • uurmeting

 • V
  • vaste capaciteit

  • vaste diensten

  • verbruiker

  • verbruikerscategorie

  • vergunninghouder

  • verticaal geïntegreerde bedrijf

  • verwant bedrijf

  • virtueel punt programma verantwoordelijkheid (VPPV)

  • volume-herleidingsinstrument

 • W
  • WDM-transactie

  • werkdag

  • wheeling

  • wheelinggroep

  • wintermaand

  • wobbe index

  • wobbelabel

 • Z
  • zomermaand