Systeemverbindingsovereenkomst

In de Netkoppelingscode gas LNB is bepaald dat een overeenkomst voorwaarde is voor het tot stand brengen van een fysieke verbinding tussen het landelijk gastransportnet van GTS en het regionale transportnet van een regionale netbeheerder.  

Wat regelt de Systeemverbindingsovereenkomst?

De Systeemverbindingsovereenkomst bevat alle afspraken die GTS en de regionale netbeheerder ter zake van de systeemverbinding en de daarbij behorende netkoppelingen hebben gemaakt. De Systeemverbindingsovereenkomst biedt zowel de regionale netbeheerder als GTS helderheid over de verdeling van de verantwoordelijkheden en taken. Aangezien het een langjarige fysieke koppeling betreft tussen infrastructuren die een substantiële waarde vertegenwoordigen, is het voor beide partijen van belang om hierover eenduidige afspraken te maken. Het gaat dan niet alleen om de hoedanigheid waaronder het gas wordt geleverd (druk, kwaliteit, capaciteit), maar ook hoe om te gaan met aanpassingen van deze hoedanigheid of van de systeemverbinding.

Onderdelen van de Systeemverbindingsovereenkomst.

De Systeemverbindingsovereenkomst wordt door beide partijen ondertekend en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Overeenkomst
  In de overeenkomst worden de contractpartijen, de relatie met de Gascodes, de ingangsdatum, etc. vastgelegd;
 • Algemene voorwaarden
  In de Algemene Voorwaarden, die een aanvulling vormen op de Gascodes, zijnde de laatstelijk op basis van artikel 12f Gaswet door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vastgestelde en in werking getreden voorwaarden (de Netkoppelingscode gas LNB en de Samewerkingscode gas maken onderdeel uit van de Gascodes), wordt geregeld hoe wordt omgegaan met gaskwaliteit, druk, capaciteit, meten, beëindiging, recht van opstal, aansprakelijkheid, overmacht en dergelijke.
 • Bijlage ‘Technische Specificaties’
  In de bijlage ‘Technische Specificaties’ worden de specifieke parameters van de systeemverbinding vastgelegd, inclusief eventuele aanvullende bepalingen op specifieke parameters en de contactgegevens ten behoeve van calamiteitenbeheersing;
 • Bijlage ‘Tekening van het overdrachtspunt en de fysieke situatie’
  In de bijlage ‘Tekening van het overdrachtspunt en de fysieke situatie’ is het overdrachtspunt GTS/RNB vastgelegd.
SVO AV RNB 121 kB 23 mrt 2016