Taken

Publieke taken

In de Gaswet is opgenomen dat wij een aantal taken hebben die het publieke belang dienen. Zo zijn wij ervoor verantwoordelijk dat kleinverbruikers (huishoudens, grote gebouwen en kleine industrieën) bij een temperatuur van - 9°C of lager nog steeds voldoende gas krijgen. Daarvoor moeten wij zelf volume en capaciteit contracteren.

Daarnaast vervullen wij een rol in de situatie die ontstaat wanneer een leverancier van aardgas in gebreke blijft wat betreft de levering van gas aan de kleinverbruikers. Wij hebben in die situatie de taak het proces zo goed mogelijk te begeleiden - eventueel door de levering van gas tijdelijk even over te nemen - zodat de betreffende kleinverbruikers volgens de procedure zo spoedig mogelijk gas van een andere leverancier kunnen betrekken.

Ook zorgen wij ervoor dat het gas uit kleine velden in het gastransportsysteem kan worden opgenomen.

Wettelijke taken

Als landelijk netbeheerder zijn wij verantwoordelijk voor het beheer, de werking en de ontwikkeling van het landelijk transportnet in Nederland. De kern van onze dienstverlening is het verkopen van beschikbare capaciteit in een betrouwbaar netwerk tegen concurrerende voorwaarden. Op entrypunten kan het  gas in het netwerk worden ingevoed en op exitpunten kan een klant het gas uit het netwerk halen. De klanten sluiten contracten af waarmee ze capaciteit boeken op bepaalde entry- of exitpunten in het netwerk, gedurende een bepaalde periode (jaar, kwartaal, maand, dag en binnen de dag). Klanten kunnen onderling gas verhandelen op een virtuele marktplaats, genaamd Title Transfer Facility (TTF). Het GTS-netwerk concurreert met andere netwerken ten aanzien van het transport van internationale gasstromen.

Wij bieden gastransportdiensten aan en diensten die daarmee verband houden, zoals kwaliteitsconversie en balancering. GTS is onder meer verantwoordelijk voor:

  • het beheer, de werking en de ontwikkeling van het gastransportnet op economische basis;
  • de bewaking van een veilig, betrouwbaar en doelmatig transportsysteem;
  • voldoende transportcapaciteit;
  • de koppeling met andere netten, zowel nationaal als internationaal;
  • de uitvoering van publieke taken op het gebied van leveringszekerheid (o.a. pieklevering en noodlevering) en het kleineveldenbeleid;
  • beheren gaskwaliteit; en
  • het balanceren van het net.

De ACM houdt toezicht op de uitvoering van de wettelijke taken die aan GTS zijn opgedragen. De Gaswet stelt eisen aan de wijze waarop GTS zijn taken vervult. Zo beschikt GTS over een reglement dat waarborgt dat klanten van GTS gelijk behandeld worden. Daarnaast hebben we ook een Klokkenluiderreglement ontwikkeld dat betrekking heeft op de wijze waarop potentiële misstanden gemeld kunnen worden en verklaren al onze medewerkers schriftelijk dat ze akkoord gaan met de nalevingverplichting van het reglement. Ook is de Gedragscode van Gasunie  van toepassing op GTS. In de Gedragscode staan gedragsregels voor medewerkers omschreven aangaande het ondernemingsbeleid, de individuele gedragsregels en de naleving hiervan.

Documenten

Nalevingsverslag reglement GTS 4 MB 09 jul 2019
Verklaring voor GTS medewerkers 26 kB 22 aug 2019
Commercieel gevoelige informatie 41 kB 14 apr 2014
Gedragscode GTS 63 kB 10 jul 2019
Klokkenluiderreglement 453 kB 09 jul 2019
Reglement GTS 63 kB 02 mrt 2016