Leveringszekerheid

Met Leveringszekerheid wordt hier de procedure bedoeld die van kracht wordt indien een leverancier niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. In dat geval zal ACM de vergunning van de leverancier intrekken en wordt een vensterperiode van maximaal 20 werkdagen van kracht. In die periode worden klanten van de betreffende leverancier proportioneel verdeeld onder de overige leveranciers indien de curator/bewindvoerder er niet in slaagt om het (gehele) klantenbestand te verkopen (of de financiële zaken weer op orde te krijgen).

Wat betekent het voor leveranciers?

Een wegvallende leverancier moet klantgegevens in een binnen NEDU vastgesteld formaat aanleveren aan de LNB’s. Die zullen die gegevens (in hetzelfde formaat) aan de overnemende leveranciers sturen. Er wordt gewerkt aan de wijze van uitwisseling van die gegevens, maar omdat het formaat vastligt, kan dat hier worden gepubliceerd.

Welk formaat heeft het bestand met klantgegevens?

Het gaat om een Excel-bestand, de lay-out is te zien in het voorbeeld-bestand (zie onderaan deze pagina).

Hoe gaat GTS met de klantgegevens om?

Uiteraard gaat GTS vertrouwelijk met deze gegevens om, ze zullen uitsluitend worden gebruikt voor het hierboven beschreven doel. Nadat de bestanden bij de overnemende leveranciers aangekomen zijn, zullen alle gegevens worden vernietigd.

Waar kan ik meer informatie vinden over deze procedure klantgegevens?

Meer informatie over de procedure is te vinden op de site van Tennet, de LNB voor elektriciteit.