Systeembeheerders

In de loop van haar bestaan heeft het landelijke transportnetwerk zich volop ontwikkeld. Al snel na het ontsluiten van de gevonden gasreserves voor de binnenlandse markt is het netwerk ook een essentiële rol gaan spelen in het grensoverschrijdende transport in de export van gas richting Duitsland en België, en daarmee ook naar Frankrijk, Zwitserland en Italië.

Met de ontdekking van de gasvelden op de Noordzee, zowel op het Nederlandse Continentale plat, maar ook vanuit Noorwegen en later Denemarken, is het netwerk een belangrijke rol gaan spelen bij het beschikbaar maken van dit gas voor de Nederlandse en Europese markt. GTS heeft nog steeds een rol in de uitvoering van het kleine velden beleid.

Met het liberaliseren van de gasmarkt heeft het transport netwerk zich verder ontwikkeld en is er een groot aantal verbindingen gekomen met gasopslaginstallaties, een interconnector met het Verenigd Koninkrijk en een LNG-terminal.

Voor Europa is er sprake van een groeiende afhankelijkheid van import van gas van buiten Europa. LNG speelt daarin een belangrijke rol. De Europese gasmarkt wordt onderdeel van de mondiale gasmarkt. Door de goede interconnectie met o.a. het VK en de directe verbinding van de LNG-terminal is er vanuit het GTS netwerk een goede verbinding met de mondiale gasmarkt.

In de loop der jaren heeft GTS op basis van haar transportnetwerk een groot aantal producten en diensten ontwikkeld die de gashandel bevorderen en aangesloten systeembeheerders ondersteunen in het aanbieden van diensten op basis van hun installaties. Van oudsher is het GTS netwerk goed verbonden met de gasmarkten in Europa en is er met een aansluiting op het GTS netwerk middels het TTF direct toegang tot de meest liquide gasmarkt van continentaal Europa, zowel voor de prompt- als termijnmarkt. De flexibiliteit die het transportnetwerk in zich heeft en transparant en non-discriminatoir aan de markt beschikbaar wordt gesteld is mede basis voor deze hoge liquiditeit en aantrekkelijkheid van het handelen op TTF.

Voor de verbinding tussen het landelijke transportnetwerk  en de aangesloten systemen werkt GTS met Interconnection Agreements (IA's), voor de verbinding met distributienetwerken wordt gebruik gemaakt van Systeemverbindingsovereenkomsten (SVO).