QC-overzicht

Indien het systeem behoefte heeft aan QC (zie Veel gestelde vragen)  zal een overschot aan H-gas worden geconverteerd naar G-gas. Via de ‘QC-meter’ en bijbehorende grafische of getalsmatige opvragingen wordt informatie over de inzetbare en de gebruikte hoeveelheden QC beschikbaar gesteld.

Onderverdeling QC

De totale hoeveelheid QC is in drie categorieën verdeeld:

  1. QC L-gas verrijking. De hoeveelheid QC welke wordt gebruikt om G-gas op te waarderen naar L-gas voor export Zevenaar, Winterswijk en Hilvarenbeek
  2. QC G-gas verrijking. De hoeveelheid QC welke wordt ingezet om binnenkomend G-gas te verrijken tot de maximaal mogelijke Wobbe.
  3. QC G-gas N2. De hoeveelheid QC (H-gas) welke met stikstof wordt geconverteerd naar ‘pseudo’ G-gas.

Opmerking:
De daadwerkelijke inzet van QC hoeft niet in bovenstaande volgorde plaats te vinden. De volgorde van inzet en welke installatie worden gebruikt is afhankelijk van diverse gastransport omstandigheden en optimalisaties in het gastransportsysteem.

QC-meter

De QC-meter geeft de status van de hoeveelheid ingezette QC van het  laatst beschikbare uur (in kWh). De schaal van de QC-meter loopt van linksonder nul naar rechtsonder de maximaal mogelijke hoeveelheid QC.  Deze schaal bevat vier kleuren. Van links naar rechts eerst de drie categorieën zoals hierboven aangegeven (in drie kleuren groen). Het zwarte gedeelte geeft de ongebruikte hoeveelheid QC. M.b.v. een wijzer op deze schaal wordt  het totale QC  gebruik aangegeven en deze wordt ook als een getal onder de meter getoond.


 

QC-grafiek

De QC-grafiek geeft per uur de ingezette hoeveelheid QC (in kWh) van de afgelopen 14 dagen. In drie kleuren groen wordt een onderverdeling gemaakt naar de drie categorieën zoals hierboven weergegeven. De gele lijn geeft de totale hoeveelheid gebruikte QC.

kWh
Data bijgewerkt tot: 27-07-2017 15:00:00

QC-rapport

M.b.v. bovenstaand QC-rapport worden de volumes QC (in kWh) getoond, onderverdeeld in de drie categorieën. Er kan worden gekozen uit verschillende aggregaties (uur, dag, maand, kalenderjaar en gasjaar) en verschillende periodes.