Stikstofopslag-overzicht

Indien er veel stikstof wordt ingezet zal een gedeelte van deze stikstof uit het “Firm Volume Restricted” gedeelte komen (zie Stikstof overzicht). Via de ‘Stikstofopslag-meter’ en bijbehorende grafische of getalsmatige opvragingen wordt informatie verstrekt over de beschikbare stikstofvolume  in  de Stikstofopslag.

Stikstofopslag-meter

De Stikstofopslag-meter geeft de meest actuele status van het beschikbare stikstofvolume in de Stikstofopslag (in m3(n)). De schaal van de meter loopt van linksonder nul naar rechtsonder de maximale stikstofvolume in de opslag.  Deze schaal bevat vier kleuren. Rechts het donkergroene gedeelte, indien de beschikbare stikstofvolume  in dit gebied zit is de Stikstofopslag normaal te gebruiken. In het midden is een oranje gedeelte, indien de stikstofvolume dit gebied bereikt wordt er een REMIT waarschuwing uitgestuurd, zie hieronder. Het rode gedeelte geeft de reserve hoeveelheid stikstof in de opslag. Indien de actuele inzetbare hoeveelheid stikstof in dit gebied komt is de Stikstofopslag niet meer inzetbaar (inclusief REMIT melding, zie hieronder). Wordt het lichtgroene gedeelte vanaf het donkergroene gedeelte bereikt is er niets aan de hand. Indien er een REMIT is uitgestuurd wordt deze pas ingetrokken indien het lichtgroene gebied wordt verlaten richting de donkergroene zone. M.b.v. een wijzer op deze schaal wordt  het daadwerkelijk beschikbare werkvolume getoond reserve plus inzetbaar). Het getal onder de meter geeft het inzetbare volume voordat de meter in het rode gebied komt.

Stikstofopslag-grafiek

De Stikstofopslag-grafiek geeft per uur de beschikbare stikstofvolume van de afgelopen 14 dagen (in m3(n)). Dezelfde gebieden en kleuren worden gebruikt als in de Stikstofopslag-meter. De gele lijn geeft de daadwerkelijke werkvolume op het einde van ieder uur (som van reserve en inzetbaar).

m3(n)
Data bijgewerkt tot: 24-01-2020 13:00:00

Stikstofrapport

Met het Stikstofrapport worden het daadwerkelijk beschikbare volume (reserve en inzetbaar) en het maximum werkvolume van de Stikstofopslag getoond (in m3(n)). Er kan worden gekozen uit verschillende aggregaties (uur, dag, maand, kalenderjaar en gasjaar) en verschillende periodes. Er wordt steeds de waarde aan het einde van de aggregatie periode getoond, voor b.v. maand de waarde op het laatste uur van de bewuste maand.

Volume Stikstofopslag en REMIT meldingen

Zodra er nauwelijks meer inzetbaar werkvolume in de Stikstofopslag beschikbaar is zal dit d.m.v. REMIT meldingen worden aangekondigd.

 • Stikstofvolume in oranje gebied (zie Stikstofopslag-meter). Er wordt een vooraankondiging /  waarschuwing uitgestuurd dat de Stikstofopslag bijna leeg is. Markt partijen worden verzocht om hun H-gas/G-gas balans aan te passen zodat het stikstof gebruik zal dalen.
 • Stikstofvolume in rode gebied (zie Stikstofopslag-meter). Er wordt stikstof gebruikt uit de reserve capaciteit van de Stikstofopslag. Er wordt een REMIT melding uitgestuurd dat de Stikstofopslag leeg is. Marktpartijen kunnen worden aangewezen om hun H-gas/G-gas balans zodanig aan te passen dat het stikstof gebruik zal dalen.
 • Stikstofvolume vanuit lichtgroene naar donkergroene gebied. Een eventueel eerder uitgestuurde REMIT melding wordt ingetrokken.
Bekijk alle veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • Het GTS transport systeem bevat twee fysiek gescheiden netwerken die onderling zijn gekoppeld d.m.v. mengstations. Er is een laag-calorisch  systeem dat bedoeld is voor het beleveren van exits met G-gas of L-gas en een hoog-calorisch systeem voor H-gas exits.

  De meeste entries zijn rechtstreeks gekoppeld aan het G-gas of het H-gas systeem. Er zijn echter  entries die qua kwaliteit tussen G-gas en H-gas inliggen. Deze worden m.b.v. QC of RQC ingenomen in het G-gas of het H-gas system.

 • Het converteren van gassen met een hoge kwaliteit naar gassen met een lagere kwaliteit wordt QC (Quality Conversion)  genoemd.

  Regelmatig heeft het G-gas systeem een tekort aan entry en is er een overschot aan gassen met een hogere Wobbe ( H-gas). Het overschot aan H-gas wordt via mengstations geconverteerd naar G-gas (QC). De hoeveelheid ingezette QC (geconverteerd H-gas), wordt getoond door de ‘QC-meter’ van het  QC/RQC dashboard. Indien er weinig QC is kan het H-gas zonder kosten worden gemengd met andere gassen naar G-gas kwaliteit (dit wordt verrijking genoemd). Indien er veel H-gas moet worden geconverteerd is het nodig om deze m.b.v. stikstof om te zetten in G-gas (dit gas wordt ‘pseudo G-gas’ genoemd).

  Bij gebruik van stikstof wordt het gastransportnetwerk zo gestuurd dat de H-gassen met de laagste Wobbe’s bij voorkeur naar de mengstations worden getransporteerd. Dit geeft de meeste conversie ruimte tegen de laagste kosten.

  De inzetbare hoeveelheid stikstof  en de hoogte van het gebruik hiervan worden getoond via de Stikstofmeter van het QC/RQC dashboard. De maximum grenzen van QC zijn hierdoor duidelijk te onderscheiden door de nog niet gebruikte hoeveelheid stikstof. Zie uitgebreide informatie in het Stikstofoverzicht.

  Een gedeelte van het stikstof komt uit een stikstofopslag. De ‘N2Opslag-meter’ van het QC/RQC dashboard geeft de actuele vulling van deze opslag.

 • Het converteren van gassen met een lage kwaliteit naar gassen met een hogere kwaliteit (H-gas) heet RQC (Reverse Quality Conversion).

  Soms heeft het gastransportsysteem een tekort  aan entry in het H-gas en een overschot aan gassen met een lagere Wobbe. Het overschot aan gassen met een lagere Wobbe wordt via mengstations toegevoegd aan het H-gas.

  Hoeveel RQC ruimte er is, is van te voren niet aan te geven. Dit is afhankelijk van de actuele kwaliteiten van alle gassen. De RQC ruimte kan zitten tussen 0 m3(n)/h en ongeveer 1,5 mln. m3(n)/h. De hoeveelheid ingezette RQC wordt getoond door de ‘RQC-meter’ van het QC/RQC dashboard.

  Zoals al aangegeven zijn er vele entries die qua kwaliteit tussen het G-gas en het H-gas inzitten. Over het algemeen is de QC behoefte groot en worden alle deze gassen m.b.v. QC geconverteerd naar G-gas. Indien echter de QC behoeft steeds kleiner wordt moeten langzamerhand steeds meer van deze gassen m.b.v. RQC  worden geconverteerd naar H-gas. In het grensgebied treden zowel RQC als QC gelijktijdig op. Per definitie wordt gesteld dat het totale transportsysteem in RQC-mode zit indien de hoeveelheid geconverteerd RQC-gas groter is dan de hoeveelheid geconverteerd QC-gas.

 • Ongeveer  minuten na een afgerond uur komen de cijfers van dat uur beschikbaar. De ‘meters’ geven de status van het laatste beschikbare uur. In de grafieken en de rapporten zijn de uur-gegevens geactualiseerd t/m deze laatste beschikbare  uur. De dag-, maand- en jaar aggregaties bevatten de gegevens t/m de laatste afgeronde gasdag.

 • Afhankelijk van de actuele status van QC/RQC is één van de meters van het QC/RQC dashboard het meest belangrijk. De actuele status wordt aangegeven onder de meters van dit dashboard. De belangrijkste meter wordt getoond op de homepage van de GTS website.

  Indien het gastransportsysteem stikstof gebruikt voor QC dan is de Stikstofmeter van belang. Deze zal dan worden getoond op de homepage. Indien er geen stikstof wordt gebruikt maar het totale systeem zit nog in QC-mode dan wordt de ‘QC-meter’ getoond. Zit het systeem in RQC-mode dat wordt de RQC-meter getoond.