Stikstofopslag-overzicht

Indien er veel stikstof wordt ingezet zal een gedeelte van deze stikstof uit het “Firm Volume Restricted” gedeelte komen (zie Stikstof overzicht). Via de ‘Stikstofopslag-meter’ en bijbehorende grafische of getalsmatige opvragingen wordt informatie verstrekt over de beschikbare stikstofvolume  in  de Stikstofopslag.

Stikstofopslag-meter

De Stikstofopslag-meter geeft de meest actuele status van het beschikbare stikstofvolume in de Stikstofopslag (in m3(n)). De schaal van de meter loopt van linksonder nul naar rechtsonder de maximale stikstofvolume in de opslag.  Deze schaal bevat vier kleuren. Rechts het donkergroene gedeelte, indien de beschikbare stikstofvolume  in dit gebied zit is de Stikstofopslag normaal te gebruiken. In het midden is een oranje gedeelte, indien de stikstofvolume dit gebied bereikt wordt er een REMIT waarschuwing uitgestuurd, zie hieronder. Het rode gedeelte geeft de reserve hoeveelheid stikstof in de opslag. Indien de actuele inzetbare hoeveelheid stikstof in dit gebied komt is de Stikstofopslag niet meer inzetbaar (inclusief REMIT melding, zie hieronder). Wordt het lichtgroene gedeelte vanaf het donkergroene gedeelte bereikt is er niets aan de hand. Indien er een REMIT is uitgestuurd wordt deze pas ingetrokken indien het lichtgroene gebied wordt verlaten richting de donkergroene zone. M.b.v. een wijzer op deze schaal wordt  het daadwerkelijk beschikbare werkvolume getoond. Het getal onder de meter geeft het beschikbare volume voordat de meter in het rode gebied komt.

Stikstofopslag-grafiek

De Stikstofopslag-grafiek geeft per uur de beschikbare stikstofvolume van de afgelopen 14 dagen (in m3(n)). Dezelfde gebieden en kleuren worden gebruikt als in de Stikstofopslag-meter. De gele lijn geeft de daadwerkelijke werkvolume op het einde van ieder uur.

m3(n)
Data bijgewerkt tot: 27-07-2017 02:00:00

Stikstofrapport

M.b.v. bovenstaand Stikstofrapport worden ook het daadwerkelijk en maximum werkvolume van de Stikstofopslag getoond (in m3(n)). Er kan worden gekozen uit verschillende aggregaties (uur, dag, maand, kalenderjaar en gasjaar) en verschillende periodes.

Volume Stikstofopslag en REMIT meldingen

Zodra er nauwelijks meer werkvolume in de Stikstofopslag beschikbaar is zal dit d.m.v. REMIT meldingen worden aangekondigd.

  • Stikstofvolume in oranje gebied (zie Stikstofopslag-meter). Er wordt een vooraankondiging /  waarschuwing uitgestuurd dat de Stikstofopslag bijna leeg is. Markt partijen worden verzocht om hun H-gas/G-gas balans aan te passen zodat het stikstof gebruik zal dalen.
  • Stikstofvolume in rode gebied (zie Stikstofopslag-meter). Er wordt stikstof gebruikt uit de reserve capaciteit van de Stikstofopslag. Er wordt een REMIT melding uitgestuurd dat de Stikstofopslag leeg is. Marktpartijen kunnen worden aangewezen om hun H-gas/G-gas balans zodanig aan te passen dat het stikstof gebruik zal dalen.
  • Stikstofvolume vanuit lichtgroene naar donkergroene gebied. Een eventueel eerder uitgestuurde REMIT melding wordt ingetrokken.