Opstartdienst industrie

Om een nieuwe of uitgebreide industriële aansluiting te kunnen opstarten, kunt u, als u shipper bent of direct aangeslotene, de opstartdienst voor de industrie contracteren.

Met deze dienst kan een schatting worden afgegeven hoeveel capaciteit een nieuwe of aangepaste industriële installatie nodig heeft in de aanloopperiode of tijdens de commissioning. Deze aanloop periode kent een maximum van vier maanden.

Wij beschouwen deze schatting als een voorlopige capaciteitsboeking waarbij geen boetes voor overschrijdingen op deze voorlopige capaciteit in rekening worden gebracht. Tijdens deze periode kan de shipper of de direct aangeslotene bepalen hoeveel capaciteit hij in de toekomst daadwerkelijk nodig zal hebben. De definitieve boeking van de tijdens de opstartperiode gebruikte capaciteit wordt op basis van de realisaties achteraf vastgelegd. In de praktijk houdt dit in dat er wordt gekeken wat de hoogste uurwaarde is geweest per maand in deze maand(en). Deze hoogste uurwaarde wordt dan  aanvullend gecontracteerd voor de betreffende periode(n). Dit contract is gelijk aan de looptijd van de dienst en zal dus qua capaciteit per maand gelijk zijn aan de hoogste uurwaarde uit betreffende maand.

Voor meer vragen over deze dienst kunt u contact opnemen met onze Customerdesk, tel. +31 (0)50 521 3333 of customerdesk@gastransport.nl.

Hieronder vindt u het formulier waarmee u deze dienst kunt aanvragen.

Formulier

Aanvraag boeking opstartdienst 38 kB 19 dec 2016