Opstartdienst industrie

Om een nieuwe of uitgebreide industriële aansluiting te kunnen opstarten, kunt u, als u shipper bent of aangeslotene, de opstartdienst voor de industrie contracteren.

Met deze dienst kan een schatting worden afgegeven hoeveel capaciteit een nieuwe of aangepaste industriële installatie nodig heeft in de aanloopperiode of tijdens de commissioning. De aanloop periode kent een maximum van vier maanden.

Wij beschouwen deze schatting als een voorlopige capaciteitsboeking waarbij geen boetes voor overschrijdingen van voorlopige capaciteit in rekening worden gebracht. Tijdens deze periode kan de shipper of de direct aangeslotene bepalen hoeveel capaciteit hij in de toekomst daadwerkelijk nodig zal hebben. De definitieve boeking van de tijdens de opstartperiode gebruikte capaciteit wordt op basis van realisaties achteraf vastgelegd. In de praktijk houdt dit in dat er wordt gekeken wat de hoogste uurpiek is in deze maand(en). Deze hoogste uurpiek wordt dan bijgecontracteerd voor de betreffende periode(n). Dit kan zowel een maand als dagboeking zijn. In overleg met de shipper of direct aangeslotene wordt afgestemd wat in uw situatie het meest voordelig is.

Voor meer vragen over deze dienst kunt u contact opnemen met onze Customerdesk, tel. +31 (0)50 521 3333 of customerdesk@gastransport.nl.

Hieronder vindt u het formulier waarmee u deze dienst kunt aanvragen.

Formulier

Aanvraag boeking opstartdienst 38 kB 19 dec 2016