Wijzigen bestaande aansluiting

U kunt, conform de Aansluitcode gas LNB, als aangeslotene uw aansluiting op het GTS gastransportnetwerk laten wijzigen. Voor de aanvraag van deze wijziging moeten 4stappen worden doorlopen, deze zijn een aanvraagformulier, een overeenkomst offerteaanvraag, een investeringsovereenkomst en een gewijzigde aansluitovereenkomst. Zie bijgaand overzicht.

 • Aanvraagformulier voor een wijziging/aanpassing van een bestaande aansluiting
  De eerste stap is het invullen van het aanvraagformulier door u als aangeslotene. Dat is nodig om zo goed mogelijk helder te krijgen wat u als klant aan ons vraagt. Hiervoor hebben wij een aanvraagformulier beschikbaar op onze website. Deze gebruiken wij vervolgens als input bij het opstellen van een Overeenkomst Offerteaanvraag (OOA - stap 2). Het is belangrijk dat dit formulier volledig en eenduidig wordt ingevuld.
 • Overeenkomst Offerteaanvraag
  Op basis van het aanvraagformulier sturen wij u een zogenaamde Overeenkomst Offerteaanvraag. U kunt ons opdracht geven om een studie te starten naar de aansluitmogelijkheden, door deze Overeenkomst Offerteaanvraag getekend te retourneren.
 • Investeringsovereenkomst
  Zodra wij de overeenkomst offerteaanvraag ondertekend van u hebben (terug)ontvangen starten wij een studie naar de gewenste aanpassing. Als uitkomst van de studie sturen stellen wij een investeringsovereenkomst op en sturen u deze toe. Hierin is onder andere een beschrijving van de werkzaamheden, een kostenraming en een planning opgenomen. Door vervolgens deze investeringsovereenkomst te ondertekenen en naar ons terug te sturen geeft u ons opdracht tot de realisatie van de wijziging van de bestaande aansluiting.
 • Bouw/constructie van het aansluitpunt
  Nadat de opdracht is verstrekt gaan wij over tot de bouw en constructie werkzaamheden ten behoeve van de door u gewenste wijziging. Houdt u wel rekening met de op uw netwerkpunt te contracteren capaciteit?
 • Aansluitovereenkomst
  Voordat de gewijzigde aansluiting in gebruik kan worden genomen dient u een gewijzigde aansluitovereenkomst met ons af te sluiten.

Download

Aanvraag wijziging aansluitpunt 33 kB 27 nov 2017

Toelichting op ‘Aanvraagformulier wijziging bestaande aansluiting op het netwerk van GTS’

Een wijziging van de aansluiting kan diverse zaken omvatten. U kunt meer of minder capaciteit nodig hebben, een andere druk willen hebben, een verplaatsing wensen, een andere leveringstemperatuur, etc. Om de wijzigingswens op een goede en eenduidige wijze in behandeling te kunnen nemen is het formulier ‘Aanvraag voor wijziging bestaande aansluiting/aansluitpunt op het netwerk van GTS’ beschikbaar op onze site. U wordt verzocht dit formulier in te vullen, met vermelding van het nummer van het gasontvangstation zoals door GTS gebruikt, dus:

 • Nxxx (Noord)/Wxxx(West)/Zxxx(Zuid), \
 • het netwerkpuntnummer (300xxx, zie ook TSC appendix 1b Exits en
 • de EAN code

Deze gegevens vindt u in de AO.

Het is belangrijk dat alleen die items worden ingevuld die gewijzigd moeten worden. Bij een verplaatsing dus graag de nieuwe coördinaten invullen, bij een capaciteitsuitbreiding de nieuwe gewenste capaciteit, etc.

Bekijk alle veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • Bij twijfel graag elke (gewenste) aanpassing melden. Elke aanpassing die van invloed kan zijn op de situatie in het landelijke gastransportnet dient gemeld te worden. Ook werkzaamheden in uw eigen netwerk of installatie waarbij het gasontvangststation (GOS) uit bedrijf genomen dient te worden dienen te worden gemeld.

  Indien u de capaciteit van de gasinstallatieverbinding of de druk of de temperatuur aangepast wilt hebben.

  Het overnemen van de kathodische bescherming in eigen beheer. Hiervoor dient de koppeling met het landelijke netwerk door GTS te worden verwijderd.

 • Indien er werkzaamheden aan de gasinstallatieverbinding en/of gasinstallatie worden uitgevoerd en er geen afsluitmogelijkheden in de gasinstallatieverbinding en gasinstallatie na het overdrachtspunt zijn.

  • U neemt zo vroeg mogelijk contact op met de industriedesk: industriedesk@gastransport.nl
  • De industriedesk zorgt ervoor dat de betrokken medewerkers binnen GTS hiervan op de hoogte zijn.
  • Er wordt contact met u opgenomen om de planning en de aard van de werkzaamheden door te nemen.
  • Tevens wordt onze afdeling Veiligheid geïnformeerd. Hier worden de mogelijke risico’s voor het landelijke gastransportnet in kaart gebracht en er wordt bepaald welke voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden.
  • Onze afdeling operationele planning stelt een schakelprogramma op waarin wordt vastgelegd wat de handelingen zijn die door Gasunie worden uitgevoerd.
  • U voert de werkzaamheden en inspecties uit welke noodzakelijk zijn voor een integere gasinstallatieverbinding en gasinstallatie. Onze afdeling Veiligheid beoordeeld of de werkzaamheden conform de afspraken zijn uitgevoerd.
  • Onze afdeling Veiligheid geeft het station vrij voor ingebruikname aan de deskundige van het gebied.
 • Wilt u de aansluiting op ons netwerk beëindigen, dan wordt u verzocht om een schriftelijk en per aangetekende post verzonden verzoek bij ons in te dienen. Na ontvangst van dit verzoek zullen we contact met u opnemen.

 • De opzegging is kosteloos. Wel dient u rekening te houden met de opzeggingstermijn van 6 maanden. De contractuele verplichtingen blijven bestaan tot het moment van beëindiging.
  De eventueel gecontracteerde capaciteit kan helaas niet worden beëindigd.

  In het geval van bedrijfsbeëindiging of faillissement zullen de contractuele verplichtingen vanwege de geboekte capaciteit eveneens worden beëindigd. Hiervoor zal 50% van het tarief van de resterende boeking in rekening worden gebracht bij de houder van de capaciteit.