Wijzigen bestaande aansluiting

U kunt als aangeslotene conform de Aansluitcode gas LNB uw aansluiting op het GTS gastransportnetwerk laten wijzigen. Voor de aanvraag van deze wijziging dienen de volgende 5 stappen te worden doorlopen

 1. Aanvraagformulier voor een wijziging/aanpassing van een bestaande aansluiting
  De eerste stap is het invullen van het aanvraagformulier door aangeslotene. Voor aanvraag van een wijziging is het formulier “Aanvraag wijziging bestaande aansluiting” beschikbaar op deze pagina. Het is belangrijk dat het formulier volledig en eenduidig wordt ingevuld om zo goed mogelijk helder te krijgen wat aangeslotene van ons verlangd. De informatie uit het formulier gebruiken wij vervolgens als input voor een haalbaarheidsonderzoek en alternatieven afweging.
 2. Haalbaarheidsonderzoek en alternatieven afweging
  Op basis van de door aangeslotene gestuurde informatie wordt onderzocht op welke manieren de gevraagde wijzigingen kunnen worden gerealiseerd.
 3. Investeringsovereenkomst
  GTS zal, in overleg met aangeslotene, het projectplan verder uitwerken en een investeringsovereenkomst opstellen. Hierin is onder andere een omschrijving van de werkzaamheden en een planning opgenomen. Door de investeringsovereenkomst te ondertekenen en naar ons terug te sturen geeft aangeslotene ons opdracht tot wijziging van de bestaande aansluiting.
 4. Bouw/constructie van de wijziging van de aansluiting
  Nadat de opdracht is verstrekt gaan wij over tot de bouw en constructie werkzaamheden ten behoeve van de door aangeslotene gewenste wijziging. Indien van toepassing dient u de gewijzigde contractcapaciteit te contracteren.
 5. Aansluitovereenkomst of systeemverbindingsovereenkomst
  De uitgevoerde wijzigingen zullen worden verwerkt middels een update van de met aangeslotene afgesloten overeenkomst.

NB: Neemt tijdig contact met ons op als een wijziging aan de aansluiting wordt overwogen. De doorlooptijd voor een wijziging is afhankelijk van de beschikbaarheid en soms langdurige levertijd van materialen.

Download

Aanvraag wijziging bestaande aansluiting 98 kB 22 aug 2019

Toelichting op de ‘Aanvraag wijziging bestaande aansluiting’

Een wijziging van de aansluiting kan diverse zaken omvatten. Er kan meer of minder capaciteit nodig zijn, een andere druk, een verplaatsing kan wenselijk zijn etc.. Om de wens tot wijziging op een goede en eenduidige wijze in behandeling te kunnen nemen is het formulier ‘Aanvraag wijziging bestaande aansluiting beschikbaar op deze pagina. Indien het een exitpunt betreft wordt u verzocht dit formulier in te vullen, met vermelding van het nummer van het gasontvangstation zoals door GTS gebruikt, dus:

Deze gegevens vindt u in de aansluitovereenkomst.

Het is belangrijk dat alleen die items worden ingevuld die gewijzigd moeten worden. Bij een andere leveringsdruk dus graag de nieuwe gewenste leveringsdruk invullen, bij een capaciteitsuitbreiding de nieuwe gewenste capaciteit, etc.

Bekijk alle veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • Bij twijfel graag elke (gewenste) aanpassing melden. Elke aanpassing die van invloed kan zijn op de situatie in het landelijke gastransportnet dient gemeld te worden. Ook werkzaamheden in uw eigen netwerk of installatie waarbij het gasontvangststation (GOS) uit bedrijf genomen dient te worden dienen te worden gemeld.

  Indien u de capaciteit van de gasinstallatieverbinding of de druk of de temperatuur aangepast wilt hebben.

  Het overnemen van de kathodische bescherming in eigen beheer. Hiervoor dient de koppeling met het landelijke netwerk door GTS te worden verwijderd.

 • Indien er werkzaamheden aan de gasinstallatieverbinding en/of gasinstallatie worden uitgevoerd en er geen afsluitmogelijkheden in de gasinstallatieverbinding en gasinstallatie na het overdrachtspunt zijn.

  • U neemt zo vroeg mogelijk contact op met de industriedesk: industriedesk@gastransport.nl
  • De industriedesk zorgt ervoor dat de betrokken medewerkers binnen GTS hiervan op de hoogte zijn.
  • Er wordt contact met u opgenomen om de planning en de aard van de werkzaamheden door te nemen.
  • Tevens wordt onze afdeling Veiligheid geïnformeerd. Hier worden de mogelijke risico’s voor het landelijke gastransportnet in kaart gebracht en er wordt bepaald welke voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden.
  • Onze afdeling operationele planning stelt een schakelprogramma op waarin wordt vastgelegd wat de handelingen zijn die door Gasunie worden uitgevoerd.
  • U voert de werkzaamheden en inspecties uit welke noodzakelijk zijn voor een integere gasinstallatieverbinding en gasinstallatie. Onze afdeling Veiligheid beoordeeld of de werkzaamheden conform de afspraken zijn uitgevoerd.
  • Onze afdeling Veiligheid geeft het station vrij voor ingebruikname aan de deskundige van het gebied.
 • Indien u het aansluitpunt wilt beëindigen wordt u verzocht om dit per email aan de industriedesk (industriedesk@gastransport.nl) kenbaar te maken.  Na ontvangst van dit verzoek zullen we de opzegging binnen vijf werkdagen bevestigen.

 • De opzegging is kosteloos. Wel dient u rekening te houden met de opzeggingstermijn van 3 maanden. De contractuele verplichtingen blijven bestaan tot het moment van beëindiging.
  De eventueel gecontracteerde capaciteit kan helaas niet worden beëindigd.

  In het geval van bedrijfsbeëindiging of faillissement zullen de contractuele verplichtingen vanwege de geboekte capaciteit eveneens worden beëindigd. Hiervoor zal 50% van het tarief van de resterende boeking in rekening worden gebracht bij de houder van de capaciteit.