Nieuwe systeemverbinding

Een regionale netbeheerder kan GTS verzoeken om een  nieuwe systeemverbinding.

Wat betekent een nieuwe systeemverbinding in de praktijk?

Een nieuwe systeemverbinding in het landelijk gastransportnet houdt in dat GTS zorgdraagt voor een voorziening in het landelijk gastransportnet omvattende pijpleidingen, inclusief noodzakelijke toebehoren, en de meet- en regelinrichting, via welke het gas wordt overgedragen van het landelijk gastransportnet naar het regionale gastransportnet.

Een regionale netbeheerder dient een geschikt terrein en gebouw ter beschikking te stellen ten behoeve van deze systeemverbinding. Het gebouw dient te voldoen aan de door GTS gestelde eisen, alle geldende wet- en regelgeving en normen.

Hoe vraagt u een nieuw systeemverbinding aan?

Voor de aanvraag van een systeemverbinding in het gastransportnet moeten een aantal stappen worden doorlopen:

 1. Aanvraagformulier voor een nieuwe systeemverbinding
  De eerste stap is het invullen van het aanvraagformulier door de regionale netbeheerder. Dat is nodig om zo exact mogelijk inzichtelijk te krijgen wat van GTS wordt gevraagd.
 2.  Uitvoeringsovereenkomst
  Zodra GTS het ondertekende aanvraagformulier van de regionale netbeheerder heeft ontvangen, start GTS een studie naar de mogelijkheden om een systeemverbinding te realiseren. Als de studie uitwijst dat een systeemverbinding mogelijk is, sturen wij u een Uitvoeringsovereenkomst toe. Hierin is onder andere een omschrijving van de werkzaamheden, een kostenverdeling en een planning opgenomen. Wanneer de regionale netbeheerder deze Uitvoeringsovereenkomst ondertekent en aan GTS retourneert, geeft de regionale netbeheerder GTS opdracht tot de realisatie van een nieuwe systeemverbinding.
 3. Bouw/constructie van het systeemverbinding
  Nadat de opdracht is verstrekt,  gaat GTS over tot de bouw en constructie van de systeemverbinding.
 4. Systeemverbindingsovereenkomst
  Voordat de nieuwe systeemverbinding in gebruik wordt genomen, dient de regionale netbeheerder de bijlage “Technische Specificaties” bij de Systeemverbindingsovereenkomst te ondertekenen.