Opzeggen/ontmantelen systeemverbinding

Gedeeltelijk of gehele opzegging van de systeemverbinding:

Een regionale netbeheerder heeft het recht het op een specifieke systeemverbinding betrekking hebbende deel van de Systeemverbindingsovereenkomst op te zeggen. Opzegging geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving (aangetekend) brief aan GTS. De opzegtermijn voor een systeemverbinding is opgenomen in de Algemene Voorwaarden behorende bij de Systeemverbindingsovereenkomst.

Ontmanteling van de systeemverbinding:

De ontmanteling kan een gehele ontmanteling maar ook een gedeeltelijke ontmanteling betreffen. In dit geval verzoekt GTS een regionale netbeheerder op het formulier hieronder aan te geven of het een ontmanteling van één of meerdere systeemverbindingen betreft.

In goed overleg zal GTS overgaan tot ontmanteling van de (gedeeltelijke) systeemverbinding. GTS zal uiterlijk 2 jaar na beëindiging van het op de desbetreffende systeemverbinding betrekking hebbende deel van de Systeemverbindingsovereenkomst over gaan tot de ontmanteling. GTS zorgt voor het verwijderen van de systeemverbinding. Bij een volledige ontmanteling wordt ook de toevoerleiding gelegen op uw terrein verwijderd.