Wijzigen bestaande systeemverbinding

Een regionale netbeheerder kan GTS verzoeken de functionaliteit of locatie van een bestaande systeemverbinding te wijzigen. Indien het om een orientatie voor een wijziging van een systeemverbinding gaat toetsen wij graag de mogelijkheden voor u. Maak hiervoor gebruikt van het formulier “Orientatiemelding”. Voor het  aanvragen van deze wijziging moeten een aantal stappen worden doorlopen:

 1. Aanvraagformulier voor een wijziging van een bestaande systeemverbinding
  De eerste stap is het invullen van het aanvraagformulier door de regionale netbeheerder. Dat is nodig om zo exact mogelijk inzichtelijk te krijgen wat van GTS wordt gevraagd. Het is dus belangrijk dat dit formulier volledig en zorgvuldig wordt ingevuld.
 2. Uitvoeringsovereenkomst
  Zodra GTS het ondertekende aanvraagformulier van de regionale netbeheerder heeft ontvangen, start GTS een studie naar de mogelijkheden om de systeemverbinding te wijzigen. Als de studie uitwijst dat een wijziging van de systeemverbinding mogelijk is wij u een Uitvoeringsovereenkomst toe. Hierin is onder andere een omschrijving van de werkzaamheden, een kostenverdeling en een planning opgenomen. Wanneer de regionale netbeheerder deze Uitvoeringsovereenkomst ondertekent en aan GTS retourneert, geeft de regionale netbeheerder GTS opdracht tot het wijzigen van de systeemverbinding.       
 3. Bouw/constructie van de wijziging van de systeemverbinding
  Nadat de opdracht is verstrekt,  gaat GTS over tot de bouw en constructie van de gewenste wijziging.
 4. Systeemverbindingsovereenkomst
  Voordat de gewijzigde systeemverbinding in gebruik wordt genomen, dient de regionale netbeheerder de gewijzigde bijlage “Technische Specificaties” bij de Systeemverbindingsovereenkomst te ondertekenen.

Toelichting op ‘Aanvraagformulier oriëntatie/wijziging bestaande systeemverbinding

Een wijziging van een systeemverbinding kan diverse zaken omvatten. Een regionale netbeheerder kan meer capaciteit willen hebben, een andere leveringsdruk willen hebben, een verplaatsing wensen, etc. Een regionale netbeheerder wordt verzocht dit formulier zorgvuldig in te vullen met onder andere vermelding van het nummer van het gasontvangstation ‘GOS code’ zoals door GTS gebruikt, dus:

 • Nxxx (Noord)/Wxxx(West)/Zxxx(Zuid), \
 • het netgebied nummer (300xxx, zie ook TSC appendix 1b Exits en
 • de EAN code

Het is belangrijk dat alleen die items worden ingevuld die gewijzigd moeten worden. Bij een verplaatsing dus graag de nieuwe coördinaten invullen, bij een capaciteitsuitbreiding de nieuwe capaciteit, etc.