Wijziging netgebieden

Een regionale netbeheerder kan GTS verzoeken een of meerdere netgebieden te wijzigen of in voorkomende gevallen over te dragen aan een andere regionale netbeheerder.

Voor het aanvragen van deze wijziging moet een tweetal stappen worden doorlopen:

 1. Aanvraagformulier voor een wijziging respectievelijk overdracht of overname van een netgebied
  De eerste stap is het invullen van het aanvraagformulier door de regionale netbeheerder. Dat is nodig om zo exact mogelijk inzichtelijk te krijgen wat van GTS wordt gevraagd. Het is dus belangrijk dat dit formulier volledig en zorgvuldig wordt ingevuld. In verband met de toetsing door ACM van de Tarieven en de meervoudige administratieve verwerking door GTS dient de aanvrager rekening te houden met een doorlooptijd van tenminste 2 maanden.
 2. Bevestiging
  Zodra GTS het ondertekende aanvraagformulier van de regionale netbeheerder(s) heeft ontvangen, verifieert GTS het verzoek. Vervolgens maakt GTS een planning van het administratieve proces om de wijzigingen in het Tariefvoorstel en in de diverse systemen te verwerken. GTS informeert de regionale netbeheerder over de doorlooptijd voor het doorvoeren van de wijzingen.
  GTS rekent de tarieven voor de gewijzigde netgebieden door. De gewijzigde tarieven worden door de ACM getoetst bij het eerstvolgende Tariefbesluit. De nieuwe tarieven moeten in de diverse systemen aan de nieuwe netwerkpunten worden gekoppeld.

Voorwaarden voor ‘Aanvraagformulier wijziging netgebieden’

 • Een wijziging van een netgebied kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.
 • Een wijziging van een netgebied dient ten minste twee maanden voor de ingangsdatum van het nieuwe netgebied door de RNB te worden aangekondigd
 • Een wijziging van een netgebied kan alleen ingaan op de eerste dag van een kalendermaand
 • Een aanvraag voor overdracht van een netgebied-netgebieden tussen regionale netbeheerders dient door alle betrokken regionale netbeheerders te zijn ondertekend

Een regionale netbeheerder wordt verzocht dit formulier zorgvuldig in te vullen met onder andere vermelding van het nummer van het netgebied en van de betreffende gasontvangstations met bijbehorende ‘GOS code’ zoals door GTS gebruikt, dus:

 • Netgebied nummer (30x.xxx, zie ook TSC appendix 1b Exits en
 • de EAN code
 • Nxxx (Noord)/Wxxx(West)/Zxxx(Zuid),

Het is belangrijk dat alleen die items worden ingevuld die gewijzigd respectievelijk overgedragen moeten worden.