Gasport en B2B

GTS verstrekt informatie aan haar klanten over het transport van gas via onze Online services. De inhoud van deze informatie is met name afhankelijk van uw rol in het transport van gas (shipper, eindverbruiker, leverancier of andere netgebruiker).

GTS verstrekt deze informatie middels 2 systemen:

 • Gasport
  een portaal dat web based toegang verzorgt tot transport informatie. Hiermee bekijkt u via schermen de voor u relevante en beschikbare informatie;
 • B2B (Business to Business)
  B2B maakt het mogelijk om informatie te downloaden en rechtstreeks in eigen systemen te integreren. Deze dienst werkt middels interfaces op basis van webservice-technologie (XML downloads).

In verband met de rol van shippers in de balancering van het landelijk gastransportnet dienen shippers met gecontracteerde capaciteit op fysieke entry- of exitpunten (licentie A of B) gebruik te maken van B2B, omdat de infrastructuur van B2B een 24-uurs service ondersteuning biedt. Gasport wordt alleen ondersteund gedurende kantoortijden.

Verstrekte informatie met betrekking tot uw rol

Shippers
Via onze Online services bieden wij de mogelijkheid, relevante informatie over het balanceringssysteem op te vragen. U kunt de volgende informatie opvragen om uw portfolio(s) te balanceren:

 • de onbalanspositie van één of meer van uw portfolio’s
 • de systeembalanspositie
 • balanceeracties en noodmaatregelen
 • de allocaties voor alle punten waarvoor transportcapaciteit gecontracteerd is

Bovenstaande gegevens worden op near real time basis ter beschikking gesteld.

Daarnaast leveren we ook historische informatie. Deze historische informatie omvat de gearchiveerde near real time informatie, maar ook de offline allocaties die in het verrekeningsproces (settlement) worden gebruikt en in de facturering. Offline data zijn in principe hetzelfde als de near real time data; er zijn echter extra controles en, zo nodig, correcties uitgevoerd.

Eindverbruikers
Voor eindverbruikers met een aansluiting op het gastransportnet van GTS bieden we near real time informatie over de hoeveelheid, de kwaliteit en de samenstelling van het gas op de netwerkpunten waar u op het net bent aangesloten. De historische informatie omvat ook de offline hoeveelheid en kwaliteit van het gas. Aangeslotenen kunnen ook offline leveranciersallocaties opvragen (hiermee wordt zichtbaar gemaakt welk deel door welke leverancier is geleverd).

Leveranciers
Indien u leverancier bent, kunt u uitsluitend offline allocaties opvragen voor die netwerkpunten waar het gas door u geleverd is.

Andere netgebruikers
Voor Andere netgebruikers met een aansluiting op het gastransportnet van GTS, bieden we near real time informatie over de hoeveelheid, de kwaliteit en de samenstelling van het gas op de netwerkpunten waar u op het net bent aangesloten. De historische informatie omvat ook de offline hoeveelheid en kwaliteit van het gas.

Voorwaarden voor het gebruik van Online services

Voordat medewerkers van een organisatie gebruik kunnen maken van onze Online services dient een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van deze organisatie de “Overeenkomst voor Online services” aan te gaan met GTS.
Noot: dit geldt niet voor shippers, omdat bij shippers de voorwaarden van deze overeenkomst onderdeel uitmaken van de TSC.

Nadat bovenstaande overeenkomst is getekend, kunnen medewerkers zich registreren voor het gebruik van Gasport en/of B2B via het invullen van het “Aanvraagformulier voor Online services”. Dit formulier dient ondertekend te worden door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de organisatie, waar de medewerker(s) in dienst is/zijn.

Nadat u zich geregistreerd hebt voor Gasport, krijgt u een zogenaamd MFA account, waarmee u kunt inloggen op Gasport.

Na een registratie voor B2B krijgt u een certificaat waarmee u kunt communiceren middels B2B.

Toegang tot B2B en Gasport is alleen voor onze business partners. Andere geïnteresseerden kunnen gebruik maken van de informatie op de balanceringspagina's van onze publieke website.

Overeenkomst voor Online services

Bijlage 1 Algemene voorwaarden online services 38 kB 07 apr 2017
Bijlage 2 Certificaten Practice Statement 29 kB 07 nov 2016
bijlage 3 MFA Practice Statement 35 kB 14 mrt 2018

Aanvraag formulier Online services (Gasport - B2B)

Aanvraag formulier voor Online Services (Gasport - B2B) 99 kB 05 jun 2019

Meer informatie

Gebruikershandleiding voor toegang tot Gasport 506 kB 07 mei 2018
Quick guide certificaten 314 kB 12 dec 2017
Bekijk alle veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • Hier treft u een document met "Veel gestelde vragen" over B2B.

 • Alle facturen die GTS maakt op basis van de contractuele verplichting die klanten bij GTS aangaan, worden beschikbaar gesteld in de online customer portal Gasport. Onder ‘Financial’ - ‘Accounts payable’ is een overzicht te vinden van alle openstaande debet facturen.