ACM neemt definitief besluit over tariefstructuur van GTS

11 dec 2018

ACM heeft op 11 december 2018 het besluit gepubliceerd over de nieuwe tariefstructuur van GTS. Dit is een uitwerking van Europese regels die er voor zorgen dat de tariefberekeningen binnen Europa meer op elkaar lijken en transparanter worden. (hierna: NC TAR besluit).

Op basis van dit NC TAR besluit worden de toegestane inkomsten van GTS, zoals die door ACM zijn vastgesteld in het Methodebesluit, verdeeld over de netgebruikers met behulp van de nieuwe tariefstructuur. De nieuwe tariefstructuur zal ingaan per 1 januari 2020 en geldt voor 5 jaren. 

De ACM heeft gekozen voor het introduceren van een ‘postzegeltarief’. Dat betekent dat in heel Nederland eenzelfde transporttarief wordt betaald om gas het GTS netwerk in te brengen en ook een gelijk transporttarief om gas daaruit te onttrekken. Hierdoor worden onze transport tarieven veel transparanter. Ook komt er een hogere korting voor gasopslagen (60% i.p.v. 25%) en gaan de tarieven voor korte termijn producten omlaag.

Brede, markt gedragen overeenkomst

De nieuwe tariefstructuren en voorwaarden voor het transport van gas  zijn tot stand gekomen na intensieve besprekingen tussen GTS, ACM, TAQA, BBL Company en de belangenorganisaties Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW), Energie-Nederland, Vereniging Gasopslag Nederland (VGN), Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA) en Vereniging LNG Shippers Nederland (VLNG).

Al deze partijen hebben overeenstemming bereikt over de nieuwe tariefstructuren en de reeds genomen tariefbesluiten (2014-2019). Ook zijn afspraken gemaakt ter verbetering van de herleidbaarheid van de tarieven. Daarnaast blijft de marktintegratie met BBL tenminste tot 1 januari 2021 in stand en is een transparant proces voor mogelijk toekomstige marktintegraties afgesproken. De overeenkomst geeft alle betrokkenen meer zekerheid over de ontwikkeling van onze tarieven voor de komende jaren, en draagt bij aan stabiliteit.

Het definitief NC TAR besluit (inclusief de aangepaste netwerk codes) kunt u vinden op de website van ACM