Definitief besluit kredietwaardigheidsbeleid GTS door ACM gepubliceerd

14 sep 2018

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op 14 september 2018 het definitieve besluit kredietwaardigheidsbeleid GTS gepubliceerd. Met dit besluit wordt een aantal wijzigingen aangebracht in bijlage 1 van de Transportcode Gas LNB. Met deze wijzigingen wordt de berekening van de exposure vereenvoudigd. Het gewijzigde beleid zal van kracht worden met ingang van gasdag 1 januari 2019.

Wijzigingen kredietwaardigheidsbeleid

De wijzigingen zijn:

  • De 365-dagen onbalans methodiek wordt vervangen door een dag-onbalans methodiek voor partijen met licentie A, B of C;
  • De initiële onbalans exposure vervalt;
  • Bij de vaststelling van de exposure wordt de BTW hierin opgenomen voor partijen met een Nederlandse BTW-code met licentie A, B, C of L;
  • De TTF reservering ter grootte van € 50.000 vervalt;
  • Een vaste onbalans reservering ter grootte van € 100.000 wordt geïntroduceerd voor partijen met licentie A, B of C;
  • De geldigheidstermijn van financiële zekerheden dient minimaal 4 maanden langer te zijn dan de einddatum van het contract waarvan de einddatum het verst in de toekomst is gelegen voor partijen met licentie A, B, C of L.

Het definitieve besluit is te vinden op de website van ACM.

Wat betekent dit voor u?

Bovenstaande wijzigingen hebben effect op de exposure en gerelateerde kredietlimiet van uw organisatie.

Uw organisatie dient ervoor zorg te dragen dat met ingang van gasdag 1 januari 2019 voldaan wordt aan deze aangepaste code en dat uw exposure te allen tijde wordt afgedekt met voldoende kredietlimiet.

Dit betekent dat wanneer uw verwachte exposure door bovengenoemde effecten boven uw (huidige)  kredietlimiet komt, u voorafgaand aanvullende zekerheden dient aan te leveren: hierbij dient u rekening te houden met zowel de hoogte (€) als de lengte (periode) van de aanvullende zekerheid. Aanvullende zekerheden die voorzien zijn van een einddatum, dienen op basis van de gewijzigde Transportcode 4 maanden langer door te lopen dan de einddatum van het transportcontract dat het verst in de toekomst ligt (deze termijn is nu 2 maanden).

Om uw exposure te kunnen bepalen, kunt u gebruik maken van onze exposure calculator die getoond wordt op deze pagina. Op deze pagina vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Een groot aantal klanten zal haar aanvullende zekerheden dienen te verhogen en/of te verlengen. De impact hiervan kost ons de benodigde tijd. We willen u verzoeken uw finale zekerheden zo spoedig mogelijk aan ons aan te leveren doch uiterlijk 1 november 2018. Finale zekerheden die we ontvangen na 1 november 2018 zullen we op basis van ‘best effort’ in behandeling nemen. Een finale zekerheid is een zekerheid die door ons geaccepteerd is.

Financiële data in Gasport

Gedurende de tweede helft van september 2018 verwerken wij de volgende wijzigingen in Gasport. Deze wijzigingen zijn direct zichtbaar in Gasport én hebben direct effect op uw beschikbare kredietruimte:

  • De onbalansreservering (€ 100.000) start per 1 januari 2019;
  • De RNB-reservering wordt getoond inclusief BTW per 1 januari 2019;
  • De TTF-reservering (€ 50.000) vervalt per 1 januari 2019;
  • De initiële PV-exposure vervalt per 1 januari 2019.

Aangeleverde financiële zekerheden worden getoond zodra deze door ons verwerkt zijn.

BTW (indien) van toepassing op alle services en de onbalans gebaseerd op de dagonbalans worden niet eerder dan 1 januari 2019 in Gasport getoond.

Heeft u vragen of wilt u aanvullende zekerheden aanleveren?

Indien u vragen heeft of aanvullende zekerheden wenst aan te leveren, dan verzoeken we u via e-mail contact op te nemen met onze customer desk:

 

Shipper Customer Desk GTS
E-mail: customerdesk@gastransport.nl
Telefoon: 050 521 33 33