GTS B.V. opgericht als netbeheerder

02 jul 2004

Gas Transport Services B.V. opgericht als netbeheerder

 

P E R S B E R I C H T

 

Op 2 juli 2004 is Gas Transport Services B.V. (GTS) opgericht als landelijk netbeheerder aardgas. Deze oprichting vloeit voort uit de zogenoemde Implementatie- en Interventiewet die eind juni door het parlement is aangenomen. Zodra deze wet in werking treedt zal Gas Transport Services B.V. worden aangewezen als de beheerder van het landelijk hoofdtransportnet. Naar verwachting zal deze aanwijzing begin juli plaatsvinden.

 

Hiermee voldoet Nederland aan de algemene eisen uit de Tweede Europese Gasrichtlijn. Deze bepaalt dat alle lidstaten in hun nationale wetgeving dienen te hebben opgenomen dat er een aparte juridische rechtspersoon wordt aangewezen als beheerder van het landelijk gastransportnet. De taken van Gas Transport Services liggen op de volgende werkterreinen:

  • beheer en ontwikkeling van het gastransportnet,

  • het aanbieden en vermarkten van transportdiensten,

  • meewerken aan algemene publieke taken.

Het bedrijf is in Groningen gevestigd en zal haar werkzaamheden verrichten conform de in de wetgeving vereiste zelfstandigheid. De onderneming heeft een eigen directie en gaat functioneren onder een eigen Raad van Commissarissen. Als algemeen directeur is benoemd drs. P.E.G. (Pieter) Trienekens, tot voor kort directeur Gas Export van Gasunie Trade & Supply.

 

Een deel van de activiteiten die tot nu toe werden verricht door de Gasunie business unit Gastransport Services gaan over naar Gas Transport Services B.V. Het deel van de activiteiten (zoals het technisch beheer en onderhoud) dat niet wordt overgedragen, wordt ondergebracht bij de nieuwe business unit Gasunie Technology & Assets van de N.V. Nederlandse Gasunie, die ook eigenaar blijft van het hoofdtransportnet.

 

Groningen, 2 juli 2004

 


Informatie:
Chris Glerum
     050 3626000 / 06 55 37 60 92
Ria Gorter
     050 3626000 / 06 11 00 52 96