GTS heeft NC TAR zienswijze ingediend bij ACM

29 mei 2018

We hebben vrijdag 25 mei 2018 onze schriftelijke zienswijze, op het door ACM genomen NC TAR ontwerp besluit, bij ACM ingediend.
 


Op basis van de NC TAR worden de toegestane inkomsten van GTS, zoals die door ACM zijn vastgesteld in het Methodebesluit, verdeeld over de netgebruikers met behulp van een nieuwe tariefstructuur. De nieuwe tariefstructuur zal ingaan per 1 januari 2020.  Het ontwerpbesluit wordt binnen 5 maanden na 28 mei 2018 door ACM omgezet naar een definitief besluit, waarbij rekening wordt gehouden met de ingediende zienswijzen.

U kunt onze schriftelijke zienswijze vinden op: www.gasunietransportservices.nl/shippers/shipper-informatie/nc-tar-implementatie-proces