Informatie sessie Investeringsplan en uitgangspunten raming Groningenproductie

11 nov 2019

Save the date: 27 november 2019, 10.30u – 14.30u

Investeringsplan

We zullen komend jaar een nieuw investeringsplan publiceren. De status van het investeringsplan verandert. Via het investeringsplan geven ACM en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat toestemming voor onze investeringen. Tijdens de informatiesessie zullen we ingaan op het proces dat we doorlopen om tot het investeringsplan te komen. Daarnaast willen we de scenario’s, die we in ons investeringsplan gaan gebruiken,  met marktpartijen delen.

Uitgangspunten raming Groningenproductie

Volgens de Gaswet moeten we  jaarlijks een raming opleveren voor het volgende gasjaar. Hierin geven we aan hoeveel Groningenvolume en -capaciteit nodig is vanuit oogpunt van leveringszekerheid.  De uitgangspunten voor deze raming moeten we consulteren. De toelichting op onze uitgangspunten voor de raming van gasjaar 2020/2021 publiceren we binnenkort op onze website. De feitelijke consultatie start op dat moment en duurt tot 6 december as.  Na afronding van de consultatie zullen we onze raming als advies aan de Minister van Economische Zaken opsturen (eind januari 2020).

De sessie is bedoeld voor onze shippers en de reguliere Representatieve Organisatie. De sessie zal op 27 november 2019 van 10.30-14.30 in de buurt van Schiphol worden georganiseerd. Tijdens de sessie wordt een lunch geserveerd.

U kunt zich via dit formulier aanmelden. U ontvangt daarna een uitnodiging met daarin nadere informatie. Graag aanmelden voor 22 november a.s..