Jaarveiling: meer vraag naar lange termijncapaciteit GTS door verlaging gaswinning

19 jul 2018

De vraag naar transportcapaciteit van GTS met een langere looptijd is dit jaar behoorlijk hoger uitgevallen dan vorig jaar. Op de jaarveilingen van PRISMA begin deze maand verkocht GTS voor ongeveer €20 miljoen aan transportcapaciteit op de interconnectiepunten voor de komende gasjaren. Dit is een behoorlijke stijging ten opzichte van de vorige jaarveiling in 2017, toen voor circa €12 miljoen aan capaciteit is verkocht. Met name entrycapaciteit op het interconnectiepunt Emden was dit jaar in trek.

Afname binnenlandse gasproductie

Ondanks dat de trend in de handel in energie steeds meer verschuift naar de korte termijn zien we toch een flinke toename in de interesse voor de door GTS aangeboden lange termijnproducten. De toename van de vraag naar lange termijn capaciteit komt grotendeels doordat de gaswinning in Groningen is verlaagd en de productie van de kleine velden in de Noordzee afneemt. Dat zien we vooral terug in de  boekingen voor entrycapaciteit,  deze zijn flink toegenomen: waar in 2017 nog voor een kleine €1,5 miljoen aan entrycapaciteit werd verkocht, is dit in de 2018-jaarveiling gestegen naar meer dan €12 miljoen, vooral op interconnectiepunt Emden.

Netwerk GTS aantrekkelijk

Doordat huishoudens en industrieën in Nederland nog voornamelijk afhankelijk zijn van aardgas, de gasvraag nog niet substantieel is afgenomen en de productie van de gasvelden in Nederland daalt, is het aantrekkelijk om buitenlands gas naar Nederland te transporteren. Daarnaast is het GTS-netwerk ook zeer geschikt voor doorvoer van transitogas. Dat is o.a. gas uit Noorwegen of Rusland dat door het GTS-netwerk stroomt naar aangrenzende afzetmarkten zoals België, Frankrijk en (Zuid-)Duitsland.