Jaarverslag 2018 Gasunie Transport Services B.V. gepubliceerd

01 mrt 2019

Gasunie Transport Services B.V. heeft haar jaarverslag 2018 gepubliceerd.

Het Engelstalige jaarverslag 2018 is ontleend aan het Nederlandstalige jaarverslag, zoals opgesteld op 26 februari 2019.

Voor onze activiteiten die wij beschrijven in het jaarverslag is de Gaswet van toepassing. Een aantal van de Gaswetartikelen hebben betrekking op de jaarrekening. Daarom hebben wij van deze Gaswetartikelen het overzicht “Gaswetartikelen en de jaarrekening 2018” gemaakt. In dit overzicht zijn deze Gaswetartikelen opgenomen en waar deze worden behandeld in het jaarverslag.

GTS jaarverslag 2018 2 MB 01 mrt 2019
GTS jaarverslag 2018 - toelichting 24 kB 01 mrt 2019