Tarievenbesluit 2019

18 mei 2018

De Nederlandse toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op 18 mei 2018 een tarievenbesluit genomen voor de tarieven van GTS in 2019. Dit tarievenbesluit betreft tarieven voor transport, kwaliteitsconversie, balancering, bestaande aansluitingen en aansluitpunten. ACM heeft de tarieven uit het tarievenvoorstel van GTS één op één overgenomen in haar tarievenbesluit.

ACM neemt het tarievenbesluit voortaan telkens rondom de maand mei. De nieuwe Europese netwerkcode Tariefstructuren (NC-TAR¹) schrijft namelijk voor dat de jaarlijkse tarieven uiterlijk één maand voorafgaand aan de jaarveiling bekend zijn.

In het tarievenbesluit stijgen de tarieven gemiddeld met 2% ten opzichte van de tarieven over 2018. Deze stijging is het resultaat van een aantal verschillende effecten. De toepassing van de x-factor heeft een neerwaarts effect op de tarieven. Daarentegen leidt de verwachte daling van de verkopen in 2019 tot een opwaarts effect², vanwege het systeem van omzetregulering. Verder hebben de jaarlijkse tariefcorrecties in 2019 een kleiner neerwaarts effect op de tarieven dan de jaarlijkse tariefcorrecties in 2018 hadden. In de bijlage worden de genoemde tariefeffecten nader toegelicht.

De tariefveranderingen verschillen per wettelijke taak en als gevolg daarvan zullen de tariefveranderingen per individueel entry- en exitpunt ook verschillen. Zo stijgen de transporttarieven (+4%), terwijl de tarieven voor bestaande aansluitingen (-12%), kwaliteitsconversie (-8%) en aansluitpunten (-17%) dalen.  Het tarief voor balancering blijft gelijk. Een toelichting op bovenstaande tariefveranderingen vindt u eveneens in de bijlage.

Link naar Tarievenbesluit 2019

De tarieven 2019 – van toepassing vanaf 1 januari 2019 – zijn in appendices 1a – 1c als onderdeel van TSC 2019-1 reeds gepubliceerd. De TSC 2019-1 en overige appendices zullen te zijner tijd worden gepubliceerd.

Link naar tarieven appendices 1a – 1c TSC 2019-1


¹ Verordening (EU) 2017/460 van de Commissie van 16 maart 2017 tot vaststelling van een netcode betreffende geharmoniseerde transmissietariefstructuren voor gas.

² In de verwachte daling van de verkopen die in het tarievenvoorstel is opgenomen, is geen rekening gehouden met de actuele ontwikkelingen die spelen ten aanzien van Groningen.