TTF en NBP vanaf 1 januari 2018 verbonden

21 nov 2017

Gasunie Transport Services (GTS) en BBL Company (BBLC) gaan hun transportsystemen  vanaf 1 januari 2018 integreren door het interconnectiepunt (IP) Julianadorp op te heffen. Hierdoor wordt de BBL-interconnector onderdeel van het TTF-marktgebied. GTS en BBLC kennen vanaf dat moment een gezamenlijk entry/exit systeem waarin ze als onafhankelijke TSO’s blijven opereren. Deze integratie leidt tot een directe verbinding tussen de twee grootste gashandelsplaatsen van Europa, de Nederlandse Title Transfer Facility (TTF) en het Engelse National Balancing Point (NBP).

In mei 2017 hebben BBLC en GTS aangekondigd te onderzoeken of deze integratie haalbaar is. Sindsdien hebben ze de markt geconsulteerd en zijn ze in overleg getreden met de toezichthouders Ofgem en ACM. De conclusie is dat de voorgenomen integratie per 1 januari 2018 gerealiseerd kan worden.

Bart Jan Hoevers, managing director GTS: “De samenwerking draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de interne energiemarkt van de Europese Unie en sluit aan bij de ambities van ACER’s Gas Target Model. De integratie kan bijdragen aan de verdere uitbouw van TTF als meest liquide gashandelsplaats van Europa. De toegang tot het vergrote TTF-marktgebied is vereenvoudigd doordat erkenning van shippers voortaan via één loket gaat. Ook wordt de bufferruimte die GTS heeft om het net te balanceren vergroot, wat leidt tot een jaarlijkse kostenbesparing voor shippers.”

Luuk Feenstra, managing director BBL company, vult aan: “Met een directe verbinding tussen de beide marktgebieden hebben shippers de mogelijkheid om gemakkelijker en efficiënter gas te transporteren tussen het TTF-marktgebied en het NBP-marktgebied. Hierdoor kunnen shippers eenvoudiger inspelen op prijsverschillen tussen TTF en NBP. Verbeterde arbitragemogelijkheden zorgen voor verminderde prijsverschillen en prijsschommelingen tussen beide handelsplaatsen.”