Uitnodiging follow-up meeting NC TAR implementatie in Nederland

31 aug 2017

In de periode April tot Juli, als onderdeel van het NC TAR implementatie proces in Nederland, hebben GTS en ACM gezamenlijk vier markt sessies georganiseerd. In deze sessies zijn de belangrijkste elementen en de ambities uit NC TAR uitgelegd. Tevens hebben GTS en ACM, voor elke implementatie keuze in NC TAR, aangegeven welke oplossingen mogelijk zijn en hebben dit met stakeholders besproken.

Gedurende de zomermaanden hebben GTS en ACM gezamenlijk bepaald hoe het vervolg van het NC TAR implementatie proces eruit gaat zien. Dit heeft geresulteerd in een drie stappen aanpak, die ervoor moet zorgen dat ACM haar concept ontwerpbesluit op 1 maart 2018 kan publiceren. In bijgevoegd brief vindt u uitleg over elk van de drie stappen.

Tevens wordt in de brief aangegeven hoe u zich kunt aanmelden voor de verschillende sessies