Vandaag hebben we ons NC TAR implementatie voorstel gepubliceerd

25 okt 2017

De voorgestelde tarief structuur beoogt de goed functionerende Nederlandse gasmarkt verder te verbeteren, mede vanwege de voorziene marktveranderingen in de nabije toekomst. Een belangrijk element uit ons voorstel is de verdere virtualisatie van onze diensten aan onze klanten.

In ons voorstel geven we een samenvatting van de discussies die in de afgelopen maanden met onze stakeholders hebben plaatsgevonden, en daarop gebaseerd, stellen we een toekomstige tarief structuur voor. We leggen uit waarom ons voorstel zowel voldoet aan de NC TAR verplichtingen als aan de verplichtingen uit de Europese Gas Verordening. Ons voorstel ondersteunt de doelen, die we gezamenlijk met onze stakeholders hebben vastgesteld voor de Nederlands gasmarkt.

Ons document is bedoeld als input voor de volgende stap, waarin de ACM ons voorstel zal beoordelen. In de laatste stap van de ontwikkelingsfase van het NC TAR implementatieproces zal ACM het NC TAR ontwerpbesluit schrijven en dit publiceren op 1 maart 2018.

Lees meer