Werkwijze gebruik neutrale gasprijs

26 jun 2017

Vanaf dinsdag 27 juni 2017 verandert de werkwijze omtrent het gebruik van de neutrale gasprijs: indien er geen neutrale gasprijs berekend kan worden door ICE ENDEX voor een bepaalde gasdag maakt GTS gebruik van een day ahead referentieprijs van PEGAS.

GTS maakt gebruik van de neutrale gasprijs voor onder andere het verrekenen van de offline allocaties en de afrekening van de Linepack Flexibility Service. De neutrale gasprijs is, zoals vastgelegd in de Transportcode gas LNB, per gasdag bepaald als de gewogen gemiddelde prijs van alle contracten die op een aangewezen beurs worden afgesloten gedurende de bewuste dag, de dag daarvoor en twee dagen vóór de dag van levering.

De Transportcode gas LNB laat open hoe de neutrale gasprijs bepaald moet worden als deze voor kortere of langere tijd niet beschikbaar is. Tot voor kort had het ontbreken van de neutrale gasprijs een incidenteel karakter en hanteerde GTS in het geval van een missende neutrale gasprijs de meest recente neutrale gasprijs. Om ook bij langere perioden van ontbreken van de neutrale gasprijs te kunnen beschikken over een actuele referentieprijs heeft GTS gezocht naar een tijdelijke alternatieve werkwijze. Gekozen is om de day ahead referentieprijs van PEGAS te gebruiken. Het betreft de DRP index die te vinden is via deze link, TTF DA voor weekdagen, TTF SAT voor zaterdagen en TTF SUN voor zondagen.

Parallel is GTS in gesprek met ICE ENDEX en werkt GTS aan een structurele en geformaliseerde oplossing in de Transportcode gas LNB waarvoor zij graag de markt wil consulteren. Wij hopen u hierover spoedig nader te kunnen berichten.