Wijziging procedure converteren van (ongebundelde) capaciteit via PRISMA

10 jul 2018

Door een verbetering in het berichtenverkeer tussen PRISMA en interne GTS-systemen is de procedure om ongebundelde capaciteit te converteren gewijzigd. Vanaf 11 juli 2018 dient u in het scherm Upgrade or Conversion te kiezen voor Bid for conversion of unbundled to bundled contract. Ook de daaropvolgende schermen zijn enigszins gewijzigd, maar de in te voeren gegevens zijn niet veranderd.

Voor een volledig overzicht van de wijzigingen en de uit te voeren handelingen op PRISMA is de betreffende instructie geactualiseerd.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de Shipper Customer Desk via +31 (0)50 521 33 33 of customerdesk@gastransport.nl