Balancing Actions (WDBA)

Deze tabel toont een overzicht van alle beursacties en noodmaatregelafroepen over de afgelopen 31 dagen of de gekozen maand. De tijd van de actie, uur/uren van levering, type actie, totaal verhandeld volume en prijs worden getoond.


Een balanceeractie wordt op de Within Day Markt van ICE Endex gedaan, de zogenaamde Within Day Balancing Action (WDBA).

Dit betekent dat GTS voor balanceeracties gas gaat kopen/verkopen op de gasbeurs van ICE Endex. Het gas wordt geleverd vanaf het TTF aan GTS die het daarna weer alloceert aan de veroorzakers.

Als de einde uur voorspelling van de SBS buiten de toelaatbare grenzen komt, zullen wij een balanceeractie uitvoeren. Het doel van een balanceeractie is het terugbrengen van het SBS naar de rand van de donkergroene zone.

De kosten van het uitvoeren van de balanceeractie worden doorberekend aan de veroorzakers van de onbalans.

Er zijn twee typen producten die GTS kan kopen of verkopen. Het product dat GTS koopt of verkoopt is afhankelijk van de waarde van de SBS prognose.

 • Als een  balanceeractie wordt gedaan in de  lichtgroene zone, dan zal GTS einde dag product (ver)kopen. Dit betekent dat gas wordt geleverd/ingenomen in gelijke delen tot einde gasdag vanaf 4 uur ná het uur van de opdracht. Bijvoorbeeld: een balanceeractie om 13:22 uur leidt tot gas dat geleverd wordt vanaf 17:00 uur tot 06:00 uur.
 • Als een balanceeractie wordt gedaan in de  oranje of rode zone, zal GTS het 1-hour product kopen. Gas wordt hierbij geleverd/ingenomen in 1 uur in het eerstvolgende uur ná de opdracht. Bijvoorbeeld: een balanceeractie om 13:22 uur leidt tot gas dat geleverd wordt vanaf 14:00 uur tot 15:00 uur.

Wanneer wordt een balanceeractie gedaan?

 • Als de SBS prognose 10 minuten na het uur buiten de donkergroene zone terecht komt, sturen wij een eerste aankondiging naar de shippers (Gasport) en ICE Endex (request voor quote).
 • Als de SBS prognose 15 minuten na het uur nog steeds buiten de donkergroene zone terecht komt, sturen wij een tweede aankondiging naar de shippers (Gasport) en ICE Endex (request voor quote).
 • Als de SBS prognose 22 minuten na het uur nog steeds buiten de donkergroene zone terecht komt, zal GTS een Market Order plaatsen  waardoor er gas gekocht of verkocht zal worden op de within-day markt van ICE Endex.

Opmerking: Wij zullen geen balanceeractie in de lichtgroene zone doen, als de (absolute getalswaarde van) SBS prognose gelijk aan of kleiner is dan de (absolute getalswaarde van) van de SBS prognose van het van het afgelopen uur.

Hoe zal het aan- of verkoopvolume worden vastgesteld?

 • Het aan- of verkoopvolume wordt berekend door het verschil tussen de SBS prognose op H:22 en de grenswaarde van de donkergroene zone.
 • Het aan- of verkoopvolume wordt in hoeveelheden van 1 MWh aan- of verkocht.

Hoe wordt het balanceervolume aan de veroorzakers gealloceerd?

 • Als een  balanceeractie wordt gedaan in de  lichtgroene zone, dan zal GTS einde dag product (ver)kopen. Dit betekent dat gas wordt geleverd/ingenomen in gelijke delen tot einde gasdag vanaf 4 uur ná het uur van de opdracht. Bijvoorbeeld: een balanceeractie om 13:22 uur leidt tot gas dat geleverd wordt vanaf 17:00 uur tot 06:00 uur.
 • Als een balanceeractie wordt gedaan in de  oranje of rode zone, zal GTS het 1-hour product kopen. Gas wordt hierbij geleverd/ingenomen in 1 uur in het eerstvolgende uur ná de opdracht. Bijvoorbeeld: een balanceeractie om 13:22 uur leidt tot gas dat geleverd wordt vanaf 14:00 uur tot 15:00 uur.
 • Het gas dat ten gevolge van bovenstaande balanceeractie wordt geleverd/ontvangen, wordt pro-rata toegekend aan de veroorzakers op basis van de comptabele POS van het uur van opdracht.
 • De prijs die aan de veroorzakers wordt doorberekend is de volume gewogen gemiddelde prijs van het gekochte/verkochte gas.

Uitwisseling van informatie

De balanceeractie en de verdeling van het gekochte/verkochte gas is een geautomatiseerd proces. Partijen die een POS hebben in dezelfde richting als het SBS in het uur van de balanceeractie worden beschouwd als de veroorzakers. De veroorzakers zullen informatie krijgen over welk deel van de balanceeractie toegekend zal worden aan hun POS en voor welk uur/welke uren. Bijvoorbeeld een balanceeractie van 06:22 in de lichtgroene zone zal leiden tot een pro rata toekenning aan de veroorzakers van het gekochte/verkochte volume vanaf 10:00 tot 06:00 uur. De veroorzaker krijgt een bericht hierover, de Causer Clearing confirmation en de transacties vinden plaats op het Bidladder Virtual Point. De facturering vindt na afloop van iedere maand plaats.

Bekijk alle veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • Dat is van te voren niet in te schatten. Wij kijken 10 minuten en 15 minuten over het hele uur naar de betreffende einde-uursverwachting van het SBS. Als de SBS om 10 minuten over het hele uur aanleiding geeft tot een WDBA, dan wordt daarvoor een vooraankondiging gemaakt in Gasport en een Request For Quote (RFQ) geplaatst op het tradingsscherm van de ICE Endex.  De vooraankondiging en de RFQ zijn een schatting van het te plaatsen volume en product op de within-day markt van ICE Endex op basis van de meest recente informatie.

  Als de SBS zich om 15 minuten over het hele uur nog steeds aanleiding geeft tot een WDBA, dan wordt een update gemaakt van de vooraankondiging en wordt wederom een Request For Quote (RFQ) geplaatst op het tradingsscherm van de ICE Endex.

  Als in de 21 minuut de voorspelling van de SBS voor het eerst volgende uur aanleiding geeft voor een WDBA,  dan wordt een order geplaatst op het within-day markt van de ICE Endex.

  Het type product waarvoor de order wordt geplaatst is afhankelijk van de kleur van de zone waarin de voorspelde SBS zich bevindt. In de lichtgroene zone stuurt GTS een order voor een WD-product naar de beurs met een leadtime van 3 uur en 40 minuten met levering over de resterende uren van de gasdag. Ter indicatie, een order die leidt tot een transactie om 12:21 wordt geleverd van 16:00 tot 06:00 uur. In de oranje en rode zone verhandelt GTS een NextHour-product met een leadtime van 40 minuten. De volledige levering vindt plaats in één klokuur. Een order voor een NextHour product die leidt tot een transactie om 12:21 kent dan een levering van 13:00 tot 14:00 uur.

 • Het volume wat aangesproken moet worden zal als volgt berekend worden:

  • Verschil tussen de verwachte eindwaarde van het SBS en de grenswaarde van de donkergroene zone.
  • Het mogelijk nog niet geleverde deel van een gerealiseerde WDBA transactie wordt meegenomen in de bepaling van het volume van een eventuele nieuwe WDBA. Dit geldt alleen voor WDBA’s met de SBS in de lichtgroene zone.
  • Als de SBS zich in de lichtgroene zone bevindt en de onbalans kleiner is dan de onbalans van het voorgaande uur vindt er geen WDBA plaats.
 • De WDBA aankondiging in Gasport wordt onmiddellijk getoond als de SBS prognose aanleiding geeft om een order op de ICE Index te gaan plaatsen. Deze aankondiging wordt getoond op alle schermen van het Dispatching menu item. De volgende informatie wordt getoond:

  GTS WDM Order Forecast at: <xx:05>/<xx:10> LET - GTS <buys>/<sells>

  Product: <single hour>/<remainder of day>

  Amount per hour: <value> MW/h

  Total amount: <value> MWh

  SBS forecast value: <+/-value> MWh