Demping

Hier vindt u een uitleg wat demping is, welk doel het dient en wie demping kan en/of moet gebruiken. Hier publiceren wij ook de dempingformule en de parameter voor de huidige en komende gasdag.

Door de bufferwerking van ons netwerk is het mogelijk dat een verandering in de gasstroom aan de exitzijde van ons netwerk op een later tijdstip gevolgd wordt door een gedempte verandering in de gasstroom aan de entryzijde van ons netwerk. Dit noemen we demping. Dit betekent dat op uurbasis vergeleken uw entry- en exitflows niet gelijk zijn (entry-exit<>0). De hoeveelheid demping die hierbij toegepast moet worden verschilt per dag en per uur en wordt bepaald door de dempingformule.  Per dag moet de som van alle entry uurflows wel gelijk zijn aan de som van alle exit uurflows (entry - exit = 0).

Actuele demping parameters

Laatste update: 24-01-2020 09:05:02 uur
Datum α
24-01-2020 0,40
25-01-2020 0,40

Historische demping parameters

Daarnaast is het mogelijk om een historische CSV-file te downloaden met de parameter alfa van de afgelopen 31 dagen.

Voor wie is demping?

Demping is verplicht voor erkende programmaverantwoordelijken die gas willen transporteren naar kleinverbuikers. Van hen wordt verwacht dat zij demping toepassen in hun exitprogramma. De demping moet toegepast worden in het exitprogramma.

Demping is optioneel voor erkende programmaverantwoordelijken   die fysieke exitpunten in hun portfolio hebben.Demping  kan niet toegepast worden in portfolio's waarin alleen sprake is van TTF transacties en/of handelsprogramma's.

Indien u de status van een portfolio wilt veranderen (beginnen of eindigen met de toepassing van demping), moet u ons dat minimaal 10 dagen voor de verandering per email laten weten.

Dempingformule

Dit is een formule die de transport eigenschappen van het net weerspiegelt en afhankelijk is van de behoefte aan transport. Deze formule is niet voor iedere dag hetzelfde, hij kent namelijk een parameter, de zogenaamde alfa, die per dag zal worden aangepast. De formule inclusief parameter wordt op onze website gepubliceerd om negen uur ’s ochtends op de dag voorafgaand aan de dag van transport.

Met het variëren van de alfa wordt beoogd om de entry gedempt en vertraagd te doen volgen op de exit zodat de netvulling gedurende de dag een variatie vertoont die zo goed mogelijk aansluit bij de werking en mogelijkheden van het gastransportsysteem. Hierdoor wordt de hoeveelheid buffer die aan de markt als Groene Zone beschikbaar wordt gesteld zo groot mogelijk gemaakt.

Het bestand “Example Damping Formula” bevat een voorbeeldberekening van de demping. Daarbij is het mogelijk om zelf getallen voor de exit flow in te vullen waarna de bijbehorende gevraagde entry berekend wordt. Het bestand " use of the damping formula" bevat een uitleg hierop.

Downloads

Voorbeeld demping formule 142 kB 17 okt 2019
Gebruik van de demping formule 640 kB 28 nov 2016