Offline allocatie en verrekening

Het balanceringsregime maakt gebruik van Near Real Time (NRT) allocaties om het actuele Portfolio Onbalans Signaal (POS) te berekenen. Na afloop van een gasmaand worden de comptabel verklaarde offline allocaties gepubliceerd. Klik op deze link voor een (indicatief) overzicht wanneer de offline allocaties beschikbaar zijn op Gasport/B2B.

Eventuele verschillen tussen de  NRT en de offline allocaties worden tegen de neutrale gasprijs van de betreffende dag verrekend. Voor iedere dag in een maand wordt het nettoverschil tussen de NRT en de offline allocaties via de settlement factuur gefactureerd.