Offline verrekening

Het balanceringsregime maakt gebruik van Near Real Time (NRT) allocaties om de actuele POS te berekenen. Na afloop van een gasmaand volgen de gecontroleerde en comptabel verklaarde offline allocaties.

Eventuele verschillen tussen de  NRT en de offline allocaties worden tegen een neutrale gasprijs van de betreffende dag verrekend. Voor iedere dag in een maand wordt het nettoverschil tussen de NRT en de offline allocaties via de settlement factuur gefactureerd.