SBS en POS

Op deze webpagina publiceren wij het Systeem Balans Signaal (SBS). Het Systeem Balans Signaal is een aggregatie van de Portfolio Onbalans Signalen (POS’en) van alle in ons netwerk actieve Shippers.

Via ‘Actuele grafiek’ kan de laatste stand van het SBS worden verkregen. In de grafiek is een korte historie van het SBS te zien, evenals de voorspelling voor het komende uur (de prognose waarde). Naast het SBS worden ook de sommatie van helpers, de sommatie van de veroorzakers en de bufferzones getoond in de grafiek.

Via de tweede link ‘Download meest recente data’ kunnen de meest recente data worden verkregen in een XML-file. De tijdsnotatie wordt weergegeven in CET!

Een historie van 31 dagen van het SBS kan verkregen worden via de ‘Historische grafiek’. Door een deel van de grafiek te selecteren is het mogelijk om in te zoomen.


Het balanceringsregime is gebaseerd op near real time informatie over de cumulatieve balanceerpositie van iedere Shipper (portfolio onbalans signaal of POS) en van het systeem (systeembalanssignaal of SBS) als geheel. Het SBS is gelijk aan de som van alle POS’en en geeft de balanspositie van het netsysteem weer.

Wanneer we “demping” definiëren als het verschil tussen de door een Shipper in een programma opgestuurde geplande exit en entry, leiden we hieruit een definitie af voor onbalans: onbalans is het verschil - op uurbasis - tussen de demping in het programma en het verschil tussen de gerealiseerde entry en exit. Voor programma’s zonder demping zijn de geplande entry en exit - óók op uurbasis - gelijk. De onbalans is dan het verschil tussen de near real time entry en exit allocaties.

De programma’s (en dus ook de demping) worden de dag vóór de feitelijke dag van het transport vastgelegd.

Al naar gelang het type entry- en exitpunten in een portfolio betekent “near real time” in de praktijk “met een vertraging van ongeveer 5 minuten”. Aan de hand van de near real time allocaties berekenen wij ieder uur voor ieder portfolio de definitieve near real time onbalans (wanneer een portfolio uit een entry- en een exitprogramma bestaat, wordt de netto onbalans berekend). De onbalans per uur wordt bij het POS van het vorige uur opgeteld om het POS voor dit uur te berekenen. Wanneer alle POS’en berekend zijn, wordt het SBS berekend als de som van alle POS’en.

Het POS wordt ongeveer 20 minuten na het uur definitief. Tijdens het uur berekenen wij elke 5 minuten het verwachte SBS op basis van de verwachte POS’en voor het einde van dat uur. De verwachte SBS wordt gebruikt om te bepalen of een balanceeractie wordt gestart op de Gasbeurs van ICE Endex.

Wanneer het systeem “long” is, worden portfolio's die long zijn, gedefinieerd als “veroorzakers” en portfolio's die “short” zijn, gedefinieerd als “helpers”. Wanneer het systeem daarentegen “short” is, worden portfolio's die “short” zijn, gedefinieerd als “veroorzakers” en portfolio’s die “long” zijn, gedefinieerd als “helpers”. Samen met het SBS worden de gecombineerde posities van “helpers” door ons bekend gemaakt. Door het totale POS-volume van de “helpers” en de “veroorzakers” bekend te maken, wordt de Shipper die een onbalans veroorzaakt in staat gesteld om het gasvolume (gekocht of verkocht op de Gasbeurs van ICE Endex) dat aan zijn portfolio wordt toegewezen te berekenen.

Het Systeem Balans Signaal is een aggregatie van de Portfolio Onbalans Signalen (POS’en) van alle in ons netwerk actieve Shippers.
Via ‘Actuele grafiek’ kan de laatste stand van het SBS worden verkregen. In de grafiek is een korte historie van het SBS te zien, evenals de voorspelling voor het komende uur (de prognose waarde). Naast het SBS worden ook de sommatie van helpers, de sommatie van de veroorzakers en de bufferzones getoond in de grafiek.

Via de tweede link ‘Download meest recente data’ kunnen de meest recente data worden verkregen in een XML-file. De tijdsnotatie wordt weergegeven in CET!

Een historie van 31 dagen van het SBS kan verkregen worden via de ‘Historische grafiek’. Door een deel van de grafiek te selecteren is het mogelijk om in te zoomen.

Bekijk alle veelgestelde vragen

Veel gestelde vragen

 • Nee, GTS heeft een SBS forecast naar het eerstvolgende uur.

 • Ja, er is een separate download voor de zones met daarin de zones voor één of meerdere gasdagen. In het SBS rapport staat inderdaad maar voor één uur zone-informatie. De specificaties voor de separate download staan onder de berichtdefinities op de website (GTS_InformationServices_R1)

 • De WDBA aankondiging in Gasport wordt onmiddellijk getoond als de SBS prognose aanleiding geeft om een order op de ICE Index te gaan plaatsen. Deze aankondiging wordt getoond op alle schermen van het Dispatching menu item. De volgende informatie wordt getoond:

  GTS WDM Order Forecast at: <xx:05>/<xx:10> LET - GTS <buys>/<sells>

  Product: <single hour>/<remainder of day>

  Amount per hour: <value> MW/h

  Total amount: <value> MWh

  SBS forecast value: <+/-value> MWh 

 • Uw POS wordt in principe nooit ge-reset. Verrekeningen die effect hebben op de POS zijn WDBA’s. Alleen wanneer een WDBA wordt uitgevoerd, worden afgeroepen volumes pro rata verrekend met de posities (POS-en) van de veroorzakers. Shippers met een positie tegenovergesteld aan de SBS ten tijde van de balancing action worden niet geraakt.

 • Door de verwerkingstijd wordt het POS signaal van xx:15 gepubliceerd om ca. xx:20. Dit geldt overigens voor alle 5-minutenwaarden. Er zijn ca. 5 minuten nodig om de waarden te berekenen, verwerken en publiceren.