Netwerkpunten op FcFs-basis

Behalve op grensoverschrijdende interconnectiepunten waar CAM NC van toepassing is, kan capaciteit op een ‘first come first service’-basis (FcFs) worden geboekt. Dit is mogelijk via het Europese boekingsplatform PRISMA.

  • Houd er rekening mee dat met betrekking tot FcFs-boekingen afzonderlijke availability check en boekingsverzoeken niet worden ondersteund en in Prisma de availability check altijd voorafgaat aan een capaciteitsboeking.
  • Profielboekingen of gecombineerde boekingen van firm en interruptible capaciteit niet worden ondersteund.

U kunt firm capaciteit boeken voor elke gewenste periode. Firm FcFs capaciteit kan worden geboekt voor elke gewenste periode en is beschikbaar als ongebundelde capaciteit op alle netwerkpunten, behalve de landoverschrijdende interconnectiepunten.

Prisma ondersteunt geïntegreerde boekingsverzoeken en boekingsaanvragen. Elk boekingsverzoek wordt automatisch voorafgegaan door een expliciete boekingsaanvraag. De shipper wordt op de hoogte gesteld van het resultaat van de aanvraag (er is capaciteit beschikbaar of TSO biedt een alternatief) en kan dan verdergaan met de feitelijke boeking.

Een boekingverzoek kan handmatig moeten worden verwerkt als een shipper meer capaciteit wil boeken dan er technisch gezien beschikbaar is. GTS zal dan een antwoord sturen waarin staat dat het verzoek handmatig wordt verwerkt. Is de shipper alleen geïnteresseerd in een availability check, dan kan hij contact opnemen met de Customer Desk van GTS. In het geval dat de shipper de capaciteit wil boeken, indien beschikbaar, zal de boeking handmatig worden verwerkt en zal GTS die capaciteit, indien beschikbaar, namens de shipper boeken.

Profielboekingen van capaciteit worden niet ondersteund door het PRISMA FcFs-proces. PRISMA kan tijdsblokken die bestaan uit twee afzonderlijke perioden binnen een tijdsbestek van twaalf maanden niet verwerken. De capaciteit in het tweede tijdsblok, voor de twee kwartalen die worden weergegeven door de grijze blokken, wordt verwerkt als twee afzonderlijke boekingen, wat resulteert in twee afzonderlijke contracten en dus hogere kosten.

Achteraf, als oplossing voor deze hogere kosten vanwege de afzonderlijke contracten, zal GTS (op verzoek) de maandelijkse factoren toepassen op de geboekte capaciteit in de twee kwartalen (grijze vlakken) alsof het één boeking is.

Entry- en exitcapaciteit gasopslag

De dienst entrycapaciteit gasopslag geeft het recht om op een entrypunt gasopslag een hoeveelheid gas per uur in het landelijk gastransportnet te voeden. De dienst exitcapaciteit gasopslag geeft het recht om op een exitpunt gasopslag een hoeveelheid gas per uur aan het landelijk gastransportnet te onttrekken. Entry- en exitcapaciteit gasopslag worden gecontracteerd en aan erkende programmaverantwoordelijken toegewezen volgens het first come first served principe.

Wat gaat er veranderen vanaf 1-1-2020

Op 11 december 2018 heeft ACM het definitieve NC TAR besluit gepubliceerd. Hierin zijn de nieuwe tariefstructuren en voorwaarden vastgelegd zoals deze met ingang van 1 januari 2020 van toepassing zijn. In onze nieuwsbrief van juli 2019 hebben we u geïnformeerd over de wijzigingen.  

Eén van wijzigingen betreft contractering op FCFS netwerkpunten. Voor boekingen met ingangsdatum 1 januari 2020 of later kan per boeking maar één capaciteitsproduct gecontracteerd worden. Het is dan niet meer mogelijk om gecombineerde (profiel en periode) boekingen te contracteren.  

Om shippers te helpen een optimale combinatie van capaciteitsproducten te kiezen voor profiel- en periodeboekingen heeft GTS een tweetal rekentools beschikbaar gesteld:

  • Calculatie tool profiel boeking: bevat een vertaling van een niet-vlakke oftewel profielboeking voor één heel jaar naar de optimale combinatie van jaar-, kwartaal- en maandcapaciteitsproducten;
  • Calculatie tool periode boeking: vertaling van een vlakke boeking voor een boekingsperiode korter dan één jaar naar een optimale combinatie van jaar, kwartaal, maand- en dagcapaciteitsproducten. 

Beide optimalisatiemogelijkheden adviseren de gebruiker op basis van zijn input de voor de gebruiker goedkoopste combinatie van capaciteitsproducten.  Shippers blijven uiteraard zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) contracteren van de juiste (combinatie) van capaciteitsproducten en kunnen geen rechten ontlenen aan de rekentools.  

Download calculatie tool

Calculatie tool profiel boeking 303 kB 16 sep 2019
Calculatie tool periode boeking 3 MB 16 sep 2019