Netwerkpunten op FcFs-basis

Behalve op grensoverschrijdende interconnectiepunten waar CAM NC van toepassing is, kan capaciteit op een ‘first come first service’-basis (FcFs) worden geboekt. Dit is mogelijk via het Europese boekingsplatform PRISMA.

  • Houd er rekening mee dat met betrekking tot FcFs-boekingen afzonderlijke availability check en boekingsverzoeken niet worden ondersteund en in Prisma de availability check altijd voorafgaat aan een capaciteitsboeking.
  • Profielboekingen of gecombineerde boekingen van firm en interruptible capaciteit niet worden ondersteund.

U kunt firm capaciteit boeken voor elke gewenste periode. Firm FcFs capaciteit kan worden geboekt voor elke gewenste periode en is beschikbaar als ongebundelde capaciteit op alle netwerkpunten, behalve de landoverschrijdende interconnectiepunten.

Prisma ondersteunt geïntegreerde boekingsverzoeken en boekingsaanvragen. Elk boekingsverzoek wordt automatisch voorafgegaan door een expliciete boekingsaanvraag. De shipper wordt op de hoogte gesteld van het resultaat van de aanvraag (er is capaciteit beschikbaar of TSO biedt een alternatief) en kan dan verdergaan met de feitelijke boeking.

Een boekingverzoek kan handmatig moeten worden verwerkt als een shipper meer capaciteit wil boeken dan er technisch gezien beschikbaar is. GTS zal dan een antwoord sturen waarin staat dat het verzoek handmatig wordt verwerkt. Is de shipper alleen geïnteresseerd in een availability check, dan kan hij contact opnemen met de Customer Desk van GTS. In het geval dat de shipper de capaciteit wil boeken, indien beschikbaar, zal de boeking handmatig worden verwerkt en zal GTS die capaciteit, indien beschikbaar, namens de shipper boeken.

Profielboekingen van capaciteit worden niet ondersteund door het PRISMA FcFs-proces. PRISMA kan tijdsblokken die bestaan uit twee afzonderlijke perioden binnen een tijdsbestek van twaalf maanden niet verwerken. De capaciteit in het tweede tijdsblok, voor de twee kwartalen die worden weergegeven door de grijze blokken, wordt verwerkt als twee afzonderlijke boekingen, wat resulteert in twee afzonderlijke contracten en dus hogere kosten.

Achteraf, als oplossing voor deze hogere kosten vanwege de afzonderlijke contracten, zal GTS (op verzoek) de maandelijkse factoren toepassen op de geboekte capaciteit in de twee kwartalen (grijze vlakken) alsof het één boeking is.

Entry- en exitcapaciteit gasopslag

De dienst entrycapaciteit gasopslag geeft het recht om op een entrypunt gasopslag een hoeveelheid gas per uur in het landelijk gastransportnet te voeden. De dienst exitcapaciteit gasopslag geeft het recht om op een exitpunt gasopslag een hoeveelheid gas per uur aan het landelijk gastransportnet te onttrekken. Entry- en exitcapaciteit gasopslag worden gecontracteerd en aan erkende programmaverantwoordelijken toegewezen volgens het first come first served principe.