Noodprocedure kortetermijn-veilingen

GTS heeft vanaf 20 juli 2018 voor shippers een noodprocedure ingericht om ten tijde van ongeplande verstoringen op het PRISMA-platform op interconnectiepunten kortetermijn-capaciteit te kunnen blijven boeken. Deze dienst wordt geleverd op best effort basis.

De gewenste capaciteit kan door shippers worden geboekt middels het formulier Aanvraag boeking entry en/of exit capaciteit. Dit formulier is onderaan deze pagina beschikbaar. Nadat het formulier volledig is ingevuld, dient het via email verstuurd te worden naar zowel CCPContractDispatching@gastransport.nl als customerdesk@gastransport.nl.

Via de noodprocedure kan uitsluitend interruptible-capaciteit geboekt worden. Hiermee wordt voorkomen dat (dezelfde) firm capaciteit twee keer wordt verkocht. Wanneer de verstoring op PRISMA is opgelost, zal namelijk alle voor de verstoring beschikbare firm capaciteit (opnieuw) worden aangeboden.

Procedure tijdens verstoring Day Ahead-veiling

  • PRISMA informeert de markt middels een Urgent Market Message (UMM) dat er een verstoring is opgetreden ten tijde van de Day Ahead (DA) veiling.
  • De eerstvolgende Within Day (WD) veiling zal fungeren als fall back. Deze veiling start om 19:00 LET.
  • Wanneer ook deze veiling is verstoord, probeert PRISMA tot circa 21:45 LET deze WD veiling nogmaals te starten. Wanneer PRISMA hier niet in slaagt, zal zij de markt hierover rond 22:00  LET informeren.
  • Wanneer zowel de DA als de daaropvolgende WD van 19:00 LET verstoord zijn, kunnen shippers tussen 22:00 LET en 2:30 LET met eerder genoemd formulier bij GTS capaciteit boeken voor de volgende gasdag.

Procedure tijdens verstoring Within Day-veiling

  • PRISMA informeert de markt middels een Urgent Market Message (UMM) dat er een verstoring is opgetreden voor de WD.
  • Wanneer de verstoring optreedt voor de eerste WD van de gasdag (19:00 LET) geldt de procedure ¨Procedure tijdens verstoring Day Ahead-veiling¨.
  • Wanneer de verstoring optreedt bij een andere dan de eerste WD veiling van de gasdag, dan kan er 2 uur na de starttijd van de verstoorde veiling via het formulier Aanvraag boeking entry en/of exit capaciteit capaciteit geboekt worden. De noodprocedure eindigt wanneer de problemen op het PRISMA platform zijn opgelost.
  • Wanneer de handmatige noodprocedure in gaat, zal getracht worden om een zelfde leadtime / verwerkingstijd  in stand te houden als onder normale omstandigheden tijdens de veilingen op Prisma. Als voorbeeld: Wanneer de Within-Day veiling om 14:00 LET verstoord is en dit is om 16:00 LET nog steeds het geval, dient een shipper voor 16:30 LET het formulier met aangevraagde capaciteit ingestuurd te hebben zodat de shipper vanaf 20:00 LET tot 6:00 LET gebruik kan maken van de aangekochte WD capaciteit.

De shipper dient bij het boeken via het formulier rekening te houden met de leadtime voor het nomineren en met de verwerkingstijd van de aanvraag door GTS.