Capaciteit boeken op RNB exit punten

GTS stelt (plan)capaciteit beschikbaar voor de RNB (Regionaal Netbeheerder) exit punten. Op deze punten stroomt het gas van het landelijk netwerk het regionale netwerk in.

Welke shippers kunnen beschikken over RNB exit capaciteit?
Wanneer een shipper het gas het regionale netwerk in wil laten stromen moet de shipper beschikken over een licentie B. U kunt hier meer over lezen op onze website onder Erkenning/Licencing.

Moet ik de RNB exit capaciteit zelf boeken?
Nee. De capaciteit op deze punten hoeft niet vooraf geboekt te worden door shippers. GTS brengt de capaciteit maandelijks achteraf bij de shipper in rekening. Hier volgt, indien nodig, 4 maanden later nog een correctie op.

Waar is de boeking op gebaseerd?
De boeking is gebaseerd op gegevens uit het Centraal Aansluitingenregister (C-AR). Energie Data Services Nederland (EDSN) beheert het C-AR. In het C-AR wordt per aansluiting het standaard jaarverbruik (SJV) voor de profielafnemers en het maximum verbruik voor de telemetrie grootverbruiker geregistreerd. Iedere maand verzamelen de RNB’s de data uit het C-AR en sturen deze data op naar GTS en shipper.

Hoe berekent GTS de hoogte van de boeking en het bedrag op de factuur?
GTS berekent op basis van het SJV, maximum verbruik en de later genoemde factoren en fracties de capaciteiten en de te factureren bedragen.

Capaciteit profielgebruikers = SJV * Uurfractie * Fitfactor profiel
Capaciteit telemetrie grootverbruikers = Max verbruik* profiel factor * Fitfactor telemetrie

Bedrag = Capaciteit * Tarief * Maandfractie

Hoe vaak herziet GTS de factoren en fracties?
We hebben de profielfactoren en maandfracties telemetrie herzien per 1 januari 2018. Ieder jaar bepalen we de uurfracties en maandfracties voor profielafnemer. De fitfactoren bepalen we maandelijks voor zowel M1 als M4 (correctie) data.

Waar kan ik meer informatie vinden over RNB exit capaciteit?

  • Voor een gedetailleerde omschrijving van de berekening van RNB exit capaciteit en de factoren die we gebruiken, zie Transportcode Gas artikel 2.1.2_b tot 2.1.2_g.
  • Voor meer informatie over de maandfracties, zie artikel 3.2.1.4 van de Tarievencode Gas

Wat gaat er veranderen vanaf 1-1-2020?

Op 11 december 2018 heeft ACM het definitieve NC TAR besluit gepubliceerd. Hierin zijn de nieuwe tariefstructuren en voorwaarden vastgelegd zoals deze met ingang van 1 januari 2020 van toepassing zijn. Ook voor RNB product capaciteitsberekeningen en kosten berekeningen heeft dit gevolgen. In het Excel bestand hieronder (Voorbeeld RNB exit kosten 2020) leggen we uit hoe de nieuwe systematiek werkt.

Voorbeeld RNB exit kosten 2020 58 kB 19 aug 2019

Nog vragen?
Neem dan gerust contact op met onze Customer Desk, +31 50 521 33 33 of via e-mail: customerdesk@gastransport.nl

Factoren 2019

  Profiel afnemers Telemetrie Fitfactor M1 Fitfactor M4
Mnd Ref. temp Uurfractie G1A Uurfractie G2A Uurfractie G2C Maand fractie Profiel factor Maand fractie Profile Telemetrie Profile Telemetrie
Jan -9/-17 0,000550559 0,000412588 0,000635499 16,29% 1 14,47% 1,11 0,98 1,11 0,98
Feb -9/-17 0,000550559 0,000412588 0,000635499 16,29% 1 14,47% 1,11 0,96 1,11 0,96
Mrt -6 0,000474029 0,000357568 0,000357568 13,43% 0,8 10,59% 1,11 1,02 1,11 1,02
Apr -1 0,000346479 0,000265868 0,000265868 11,53% 0,7 9,44% 1,11 1,02 1,11 1,02
Mei 3 0,000201478 0,000192508 0,000192508 9,88% 0,63 8,90% 1,11 1,02 1,11 1,02
Jun 7 0,000129837 0,000137543 0,000137543 8,88% 0,55 8,47% 1,11 1,02    
Jul 10 0,000079767 0,000098243 0,000098243 8,33% 0,5 8,33% 1,11 1,02    
Aug 10 0,000079767 0,000098243 0,000098243 8,33% 0,5 8,33% 1,11 1,02    
Sep 6 0,000146527 0,000150643 0,000150643 9,09% 0,57 8,56% 1,12 1,02    
Okt 0 0,000320969 0,000247528 0,000247528 11,20% 0,68 9,25%        
Nov -6 0,000474029 0,000357568 0,000357568 13,43% 0,8 10,59%        
Dec -9/-17 0,000550559 0,000412588 0,000635499 16,29% 1 14,47%        

Factoren 2018

  Profiel afnemers Telemetrie Fitfactor M1 Fitfactor M4
Mnd Ref. temp Uurfractie G1A Uurfractie G2A Uurfractie G2C Maand fractie Profiel factor Maand fractie Profile Telemetrie Profile Telemetrie
Jan -9/-17 0,000560492 0,000394934 0,000576381 16,13% 1 14,47% 1,10 0,99 1,10 0,99
Feb -9/-17 0,000560492 0,000394934 0,000576381 16,13% 1 14,47% 1,10 0,95 1,10 1,00
Mrt -6 0,000481922 0,000344834 0,000344834 13,37% 0,8 10,59% 1,10 0,98 1,10 0,98
Apr -1 0,000350972 0,000261334 0,000261334 11,45% 0,7 9,44% 1,10 0,99 1,10 0,98
Mei 3 0,000233365 0,000194534 0,000194534 10,16% 0,63 8,90% 1,10 0,98 1,10 0,98
Jun 7 0,000125515 0,000138430 0,000138430 8,85% 0,55 8,47% 1,10 0,99 1,10 0,98
Jul 10 0,000078265 0,000103406 0,000103406 8,33% 0,5 8,33% 1,10 0,99 1,10 0,98
Aug 10 0,000078265 0,000103406 0,000103406 8,33% 0,5 8,33% 1,10 0,99 1,10 0,98
Sep 6 0,000141265 0,000150954 0,000150954 9,06% 0,57 8,56% 1,10 0,99 1,10 0,99
Okt 0 0,000324782 0,000244634 0,000244634 11,11% 0,68 9,25% 1,10 0,99 1,10 0,99
Nov -6 0,000481922 0,000344834 0,000344834 13,37% 0,8 10,59% 1,10 0,99 1,10 0,99
Dec -9/-17 0,000560492 0,000394934 0,000576381 16,13% 1 14,47% 1,11 0,99 1,11 0,99

Historie fitfactoren 206 kB 13 dec 2018

 

De vastgestelde plancapaciteit van de afgelopen jaren


OV-exit contractering

2014 (mln m3/h) 2015 (mln m3/h) 2016 (mln m3/h 2017 (mln m3/h) 2018 (mln m3/h) 2019 (mln m3/h)

Standaard capaciteit
profielafnemers

8,00 8,00 7,85 7,8 7,8 7,8
Plancapaciteit telemetrie
grootverbruikers
2,40 2,35 2,30 2,25 2,25 2,25
Exit capaciteit
pieklevering
2,30 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25
Plancapaciteit  (total) 12,70 12,60 12,40 12,30 12,30 12,3