RNB exitcapaciteit

GTS stelt (plan)capaciteit beschikbaar voor de OV-Exit punten. Op deze punten stroomt het gas van het landelijk netwerk het regionale netwerk in. De capaciteit op deze punten hoeft niet vooraf geboekt te worden door shippers met een LB licentie, de zogenaamde programma verantwoordelijke (PV). De capaciteit wordt maandelijks achteraf bij de PV in rekening gebracht op basis van gegevens uit het Centraal Aansluitingenregister (C-AR). Hier volgt, indien nodig, 4 maanden later nog een correctie op.

Wanneer een PV het gas het regionale netwerk in wil laten stromen dient de PV te beschikken over een licentie B. U kunt hier meer over lezen op onze website onder Erkenning/Licencing.

In het C-AR dat wordt beheerd door Energie Data Services Nederland (EDSN), is per aansluiting het standaard jaarverbruik (SJV) voor de profielafnemers en het maximum verbruik voor de telemetrie grootverbruiker geregistreerd. Iedere maand verzamelen de RNB’ s de data uit het C-AR en sturen deze data op naar GTS en PV. GTS berekend op basis van het SJV, maximum verbruik en de later genoemde factoren en fracties de capaciteiten en de te factureren bedragen.

De te factureren capaciteit brengt GTS bij de PV in rekening, de PV brengt de kosten vervolgens in rekening bij de leverancier (tenzij de PV tevens de leverancier is).

Capacity = Max usage/yearly usage * Profile factor/Hourly fraction * Fitfactor

Amount = Capacity * Tariffs * Monthly fraction

Hieronder publiceren we de factoren en fracties  die  worden gebruikt bij het factureringsproces. De profielfactoren en maandfracties telemetrie zijn per 1 januari 2018 herzien. Bij ingang NC TAR (2020) zullen deze opnieuw worden herzien. De uur fracties en maand fracties profielafnemers worden jaarlijks bepaald, de fitfactoren worden maandelijks bepaald. Voor een detailprocesbeschrijving van de toedeling van de OV-exit capaciteit en kosten, zie Transportvoorwaarden Gas – LNB artikel 2.1.2 b t/m 2.1.2 g.

Indien u over dit proces meer informatie wenst neemt u dan alstublieft contact op met onze customerdesk, +31 50 521 33 33.


 

Factoren 2018

  Profiel afnemers Telemetrie Fitfactor M1 Fitfactor M4
Mnd Ref. temp Uurfractie G1A Uurfractie G2A Uurfractie G2C Maand fractie Profiel factor Maand fractie Profile Telemetrie Profile Telemetrie
Jan -9/-17 0,000560492 0,000394934 0,000576381 16,13% 1 14,47% 1,10 0,99 1,10 0,99
Feb -9/-17 0,000560492 0,000394934 0,000576381 16,13% 1 14,47% 1,10 0,95 1,10 1,00
Mrt -6 0,000481922 0,000344834 0,000344834 13,37% 0,8 10,59% 1,10 0,98 1,10 0,98
Apr -1 0,000350972 0,000261334 0,000261334 11,45% 0,7 9,44% 1,10 0,99 1,10 0,98
Mei 3 0,000233365 0,000194534 0,000194534 10,16% 0,63 8,90% 1,10 0,98 1,10 0,98
Jun 7 0,000125515 0,000138430 0,000138430 8,85% 0,55 8,47% 1,10 0,99 1,10 0,98
Jul 10 0,000078265 0,000103406 0,000103406 8,33% 0,5 8,33% 1,10 0,99    
Aug 10 0,000078265 0,000103406 0,000103406 8,33% 0,5 8,33% 1,10 0,99    
Sep 6 0,000141265 0,000150954 0,000150954 9,06% 0,57 8,56% 1,10 0,99    
Okt 0 0,000324782 0,000244634 0,000244634 11,11% 0,68 9,25% 1,10 0,99    
Nov -6 0,000481922 0,000344834 0,000344834 13,37% 0,8 10,59%        
Dec -9/-17 0,000560492 0,000394934 0,000576381 16,13% 1 14,47%        

Factoren 2017

  Profiel afnemers Telemetrie Fitfactor M1 Fitfactor M4
Mnd Ref. temp Uurfractie G1A Uurfractie G2A Uurfractie G2C Maand fractie Profiel factor Maand fractie Profile Telemetrie Profile Telemetrie
Jan -9/-17 0,000556348 0,000369390 0,000521390 16,08% 1 14,97% 1,13 0,99 1,13 0,98
Feb -9/-17 0,000556348 0,000369390 0,000521390 16,08% 1 14,97% 1,13 0,98 1,13 0,98
Mrt -6 0,000479368 0,000325041 0,000325041 13,44% 0,81 11,45% 1,13 0,99 1,13 1,00
Apr -1 0,000351068 0,000253591 0,000253591 11,62% 0,67 9,95% 1,13 1,00 1,13 0,99
Mei 3 0,000185271 0,000196431 0,000196431 9,82% 0,55 9,08% 1,13 1,00 1,13 1,00
Jun 7 0,000120190 0,000140327 0,000140327 8,81% 0,42 8,41% 1,13 1,00 1,13 1,00
Jul 10 0,000079890 0,000104595 0,000104595 8,33% 0,4 8,33% 1,13 1,00 1,13 1,00
Aug 10 0,000079890 0,000104595 0,000104595 8,33% 0,4 8,33% 1,13 1,00 1,13 1,00
Sep 6 0,000134430 0,000153561 0,000153561 9,01% 0,51 8,84% 1,13 1,00 1,13 1,00
Okt 0 0,000326420 0,000239301 0,000239301 11,32% 0,66 9,86% 1,13 1,00 1,13 1,00
Nov -6 0,000479368 0,000325041 0,000325041 13,44% 0,81 11,45% 1,13 1,00 1,13 1,00
Dec -9/-17 0,000556348 0,000369390 0,000521390 16,08% 1 14,97% 1,13 1,00 1,13 1,00

Historie fitfactoren 166 kB 22 dec 2017

 

De vastgestelde plancapaciteit van de afgelopen jaren


OV-exit contractering

2013 (mln m3/h) 2014 (mln m3/h) 2015 (mln m3/h) 2016 (mln m3/h 2017 (mln m3/h) 2018 (mln m3/h)

Standaard capaciteit
profielafnemers

8,20 8,00 8,00 7,85 7,8 7,8
Plancapaciteit telemetrie
grootverbruikers
2,50 2,40 2,35 2,30 2,25 2,25
Exit capaciteit
pieklevering
2,30 2,30 2,25 2,25 2,25 2,25
Plancapaciteit  (total) 13,00 12,70 12,60 12,40 12,30 12,30