Capaciteit boeken op RNB exit punten

GTS stelt (plan)capaciteit beschikbaar voor de RNB (Regionaal Netbeheerder) exit punten. Op deze punten stroomt het gas van het landelijk netwerk het regionale netwerk in.

Welke shippers kunnen beschikken over RNB exit capaciteit?
Wanneer een shipper het gas het regionale netwerk in wil laten stromen moet de shipper beschikken over een licentie B. U kunt hier meer over lezen op onze website onder Erkenning/Licencing.

Moet ik de RNB exit capaciteit zelf boeken?
Nee. De capaciteit op deze punten hoeft niet vooraf geboekt te worden door shippers. GTS brengt de capaciteit maandelijks achteraf bij de shipper in rekening. Hier volgt, indien nodig, 4 maanden later nog een correctie op.

Waar is de boeking op gebaseerd?
De boeking is gebaseerd op gegevens uit het Centraal Aansluitingenregister (C-AR). Energie Data Services Nederland (EDSN) beheert het C-AR. In het C-AR wordt per aansluiting het standaard jaarverbruik (SJV) voor de profielafnemers en het maximum verbruik voor de telemetrie grootverbruiker geregistreerd. Iedere maand verzamelen de RNB’s de data uit het C-AR en sturen deze data op naar GTS en shipper.

Hoe berekent GTS de hoogte van de boeking en het bedrag op de factuur? (methode tot 1-1-2020)
GTS berekent op basis van het SJV, maximum verbruik en de later genoemde factoren en fracties de capaciteiten en de te factureren bedragen.

Capaciteit profielgebruikers = SJV * Uurfractie * Fitfactor profiel
Capaciteit telemetrie grootverbruikers = Max verbruik* profiel factor * Fitfactor telemetrie

Bedrag = Capaciteit * Tarief * Maandfractie

Hoe vaak herziet GTS de factoren en fracties?
GTS heeft de profielfactoren telemetrie herzien per 1 januari 2018. De uurfracties voor profielafnemers en de booking en split factoren bepalen we eens per jaar (Q4). De fitfactoren bepalen we maandelijks voor zowel M1 als M4 (correctie) data.

Waar kan ik meer informatie vinden over RNB exit capaciteit?

  • Voor een gedetailleerde omschrijving van de berekening van RNB exit capaciteit en de factoren die we gebruiken, zie Transportcode Gas artikel 2.1.2_b tot 2.1.2_g.
  • Voor meer informatie over de kostenberekening, zie artikel 3.2.3.8 van de Tarievencode Gas

Wat is er veranderen per 1-1-2020?

Op 11 december 2018 heeft ACM het definitieve NC TAR besluit gepubliceerd. Hierin zijn de nieuwe tariefstructuren en voorwaarden vastgelegd zoals deze met ingang van 1 januari 2020 van toepassing zijn. Ook voor RNB product capaciteitsberekeningen en kosten berekeningen heeft dit gevolgen. In het Excel bestand hieronder (‘Factoren en fracties RNB exit 2020 + calculatie tool’) kunt u middels de quick calculator de kosten berekenen en in twee andere tabbladen leggen we de systematiek uit.

Introductie Virtual Point for distribution Companies (VPC)

Vanaf 1 januari 2020 gelden voor alle RNB exitpunten gelijke reserveringstarieven. Dit maakt het mogelijk om het boekings- en factureringsproces te optimaliseren/versimpelen. Om het aantal contracten te minimaliseren totaliseert GTS vanaf 2020 alle RNB exit capaciteiten per shipper en legt het deze vast op een nieuw (virtueel) RNB-exitpunt; het Virtual Point for distribution Companies  (VPC). Shippers blijven iedere maand M1 en M4 OV-exit berichten met detailinformatie ontvangen van de RNB’s.

In verband met het vervallen van de dienst backhaul is per 1 januari 2020 de dienstverlening op het VPI aangepast. Voor gas dat uit een distributienetwerk op het GTS-netwerk wordt ingevoed, moet op het VPC voldoende entry capaciteit geboekt worden door de shipper. De entry capaciteit kan geboekt worden door het formulier 'Aanvraag boeking entry en/of exit capaciteit' ingevuld op te sturen naar onze Customer

Wat is er bij GTS gewijzigd door inkoop netverliezen op regionale gastansportnetten door RNBs?

Per 1 januari 2020 hebben de regionale netbeheerders de wettelijke taak om gas in te kopen voor de netverliezen op hun net. Ten behoeven van de verrekening van deze netverliezen is in de Allocatiecode gas en de Transportcode gas LNB, de nieuwe afnamecategorie GMN geïntroduceerd. In de Allocatiecode gas is vastgelegd hoe deze netverliezen in de regionale netten worden gealloceerd aan de shipper. Bij het bepalen van de RNB-exitcapaciteit van een shipper wordt, conform de aangepaste Transportcode, tevens gebruik gemaakt van het jaarvolume bij de afnamecategorie GMN en de fracties en factoren van de afnamecategorie G2C.

Nog vragen?
Neem dan gerust contact op met onze Customer Desk, +31 50 521 33 33 of via e-mail: customerdesk@gastransport.nl

Factoren 2019

  Profiel afnemers Telemetrie Fitfactor M1 Fitfactor M4
Mnd Ref. temp Uurfractie G1A Uurfractie G2A Uurfractie G2C Maand fractie Profiel factor Maand fractie Profile Telemetrie Profile Telemetrie
Jan -9/-17 0,000550559 0,000412588 0,000635499 16,29% 1 14,47% 1,11 0,98 1,11 0,98
Feb -9/-17 0,000550559 0,000412588 0,000635499 16,29% 1 14,47% 1,11 0,96 1,11 0,96
Mrt -6 0,000474029 0,000357568 0,000357568 13,43% 0,8 10,59% 1,11 1,02 1,11 1,02
Apr -1 0,000346479 0,000265868 0,000265868 11,53% 0,7 9,44% 1,11 1,02 1,11 1,02
Mei 3 0,000201478 0,000192508 0,000192508 9,88% 0,63 8,90% 1,11 1,02 1,11 1,02
Jun 7 0,000129837 0,000137543 0,000137543 8,88% 0,55 8,47% 1,11 1,02 1,11 1,02
Jul 10 0,000079767 0,000098243 0,000098243 8,33% 0,5 8,33% 1,11 1,02 1,11 1,02
Aug 10 0,000079767 0,000098243 0,000098243 8,33% 0,5 8,33% 1,11 1,02 1,11 1,02
Sep 6 0,000146527 0,000150643 0,000150643 9,09% 0,57 8,56% 1,12 1,02    
Okt 0 0,000320969 0,000247528 0,000247528 11,20% 0,68 9,25% 1,12 1,02    
Nov -6 0,000474029 0,000357568 0,000357568 13,43% 0,8 10,59% 1,12 1,03    
Dec -9/-17 0,000550559 0,000412588 0,000635499 16,29% 1 14,47% 1,12 1,03    

Historie fitfactoren 226 kB 14 nov 2019

 

De vastgestelde plancapaciteit van de afgelopen jaren


OV-exit contractering

2015 (mln m3/h) 2016 (mln m3/h 2017 (mln m3/h) 2018 (mln m3/h) 2019 (mln m3/h) 2020 (mln m3/h)

Standaard capaciteit
profielafnemers

8,00 7,85 7,8 7,8 7,8 7,85
Plancapaciteit telemetrie
grootverbruikers
2,35 2,30 2,25 2,25 2,25 2,20
Exit capaciteit
pieklevering
2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25
Plancapaciteit  (total) 12,60 12,40 12,30 12,30 12,3 12,3