RNB exitcapaciteit

GTS stelt (plan)capaciteit beschikbaar voor de OV-Exit punten. Op deze punten stroomt het gas van het landelijk netwerk het regionale netwerk in. De capaciteit op deze punten hoeft niet vooraf geboekt te worden door shippers met een LB licentie, de zogenaamde programma verantwoordelijke (PV). De capaciteit wordt maandelijks achteraf bij de PV in rekening gebracht op basis van gegevens uit het aansluitregister. Hier volgt, indien nodig, 4 maanden later nog een correctie op.

Wanneer een PV het gas het regionale netwerk in wil laten stromen dient de PV te beschikken over een licentie B. U kunt hier meer over lezen op onze website onder Erkenning/Licencing.

In het aansluitregister, dat wordt beheerd door Energie Data Services Nederland (EDSN), is per aansluiting het standaard jaarverbruik (SJV) voor de profielafnemers en het maximum verbruik voor de telemetrie grootverbruiker bepaald. Op basis van het SJV, genoemde maximum verbruik en de later genoemde factoren en fracties wordt de capaciteit berekend die een PV de afgelopen maand nodig heeft gehad om zijn leveranciers te beleveren op de RNB exit punten.

De te factureren capaciteit brengt GTS bij de PV in rekening, deze brengt de kosten weer in rekening bij de leverancier (tenzij de PV tevens de leverancier is).

De profiel factoren, uur fracties en maand fracties worden jaarlijks bepaald, de fitfactoren worden maandelijks bepaald. De factoren en fracties worden gepubliceerd op de GTS website rnb-exit capaciteit en worden gebruikt bij het factureringsproces. Voor een detailprocesbeschrijving van de toedeling van de OV-exit capaciteit en kosten, zie Transportvoorwaarden Gas – LNB artikel 2.1.2 b t/m 2.1.2 g.

Indien u over dit proces meer informatie wenst neemt u dan alstublieft contact op met onze customerdesk.


 

Factoren 2017

  Profiel afnemers Telemetrie Fitfactor
Mnd Ref. temp Uurfractie G1A Uurfractie G2A Uurfractie G2C Maand fractie Profiel factor Maand fractie Profile Telemetrie
Jan -9/-17 0,000556348 0,000369390 0,000521390 16,08% 1 14,97% 1,13 0,98
Feb -9/-17 0,000556348 0,000369390 0,000521390 16,08% 1 14,97% 1,13 0,98
Mrt -6 0,000479368 0,000325041 0,000325041 13,44% 0,81 11,45% 1,13 1,00
Apr -1 0,000351068 0,000253591 0,000253591 11,62% 0,67 9,95% 1,13 1,00
Mei 3 0,000185271 0,000196431 0,000196431 9,82% 0,55 9,08% 1,13 1,00
Jun 7 0,000120190 0,000140327 0,000140327 8,81% 0,42 8,41% 1,13 1,00
Jul 10 0,000079890 0,000104595 0,000104595 8,33% 0,4 8,33% 1,13 1,00
Aug 10 0,000079890 0,000104595 0,000104595 8,33% 0,4 8,33% 1,13 1,00
Sep 6 0,000134430 0,000153561 0,000153561 9,01% 0,51 8,84%    
Okt 0 0,000326420 0,000239301 0,000239301 11,32% 0,66 9,86%    
Nov -6 0,000479368 0,000325041 0,000325041 13,44% 0,81 11,45%    
Dec -9/-17 0,000556348 0,000369390 0,000521390 16,08% 1 14,97%    

 

Factoren 2016

    Profielafnemers Telemetrie Fitfactor
Mnd Ref. temp

Uurfractie G1A

Uurfractie G2A

Uurfractie G2C

Maand fractie

Profiel factor

Maand fractie

Profiel Tele-metrie
Jan -9/-17 0,000540488 0,000414975 0,000594975 16,27% 1 14,97% 1,12 1,03
Feb -9/-17 0,000540488 0,000414975 0,000594975 16,27% 1 14,97% 1,13 1,01
Mrt -6 0,000468338 0,000347475 0,000347475 13,48% 0,81 11,45% 1,13 1,02
Apr -1 0,000348088 0,000253251 0,000253251 11,67% 0,67 9,95% 1,13 1,02
Mei 3 0,000178510 0,000197773 0,000197773 9,84% 0,55 9,08% 1,13 1,03
Juni 7 0,000112776 0,000142043 0,000142043 8,78% 0,42 8,41% 1,13 1,03
Juli 10 0,000077114 0,000106883 0,000106883 8,33% 0,4 8,33% 1,13 1,03
Aug 10 0,000077114 0,000106883 0,000106883 8,33% 0,4 8,33% 1,13 1,03
Sep 6 0,000127336 0,000153763 0,000153763 9,00% 0,51 8,84% 1,13 1,03
Okt 0 0,000324038 0,000235851 0,000235851 11,36% 0,66 9,86% 1,13 1,03
Nov -6 0,000468338 0,000347475 0,000347475 13,48% 0,81 11,45% 1,13 1,03
Dec -9/-17 0,000540488 0,000414975 0,000594975 16,27% 1 14,97% 1,13 1,03

 

Historie fitfactoren 109 kB 13 dec 2016

 

De vastgestelde plancapaciteit van de afgelopen jaren


OV-exit contractering

2013 (mln m3/h) 2014 (mln m3/h) 2015 (mln m3/h) 2016 (mln m3/h 2017 (mln m3/h)

Standaard capaciteit
profielafnemers

8,20 8,00 8,00 7,85 7,8
Plancapaciteit telemetrie
grootverbruikers
2,50 2,40 2,35 2,30 2,25
Exit capaciteit
pieklevering
2,30 2,30 2,25 2,25 2,25
Plancapaciteit  (total) 13,00 12,70 12,60 12,40 12,30