Erkenning / Licencing

Alleen door GTS erkende partijen kunnen gebruik maken van onze transportdiensten. Een erkenning moet aangevraagd worden ruim voor de datum waarop de transportdienst zal worden afgenomen. Drie soorten erkenning zijn mogelijk: Licentie A, Licentie B of Licentie C

Met een erkenning C kunt u alleen gebruik maken van het TTF. Heeft u een licentie A dan kunt u, nadat u transportcapaciteit heeft gecontracteerd, naast TTF ook gas transporteren. Wilt u daarnaast ook  gas transporteren naar een overgangspunt met een regionaal gastransportnet, dan heeft u een erkenning B nodig.

Voorwaarden waaraan u dient te voldoen om een Licentie A te ontvangen

Indien u een aanvraag voor erkenning A ingediend heeft en indien u voldoet aan de 3 hieronder vermelde voorwaarden dan krijgt u een erkenning.
Erkenningsvoorwaarden:

 1. Kredietwaardigheid: U bent voldoende kredietwaardig in relatie tot uw beoogde verplichtingen. Dat wil zeggen dat u voldoet aan de eisen met betrekking tot financiële zekerheidstelling die passen bij het exposure. De regels hiervoor zijn opgenomen in Bijlage 1 Transportvoorwaarden Gas-LNB van de gasvoorwaarden die te vinden zijn op de website van de overheid: wetten.overheid.nl. Lees hier meer over kredietwaardigheid.
 2. Elektronische communicatie: U voldoet aan de eisen van elektronisch berichtenverkeer met betrekking tot nominaties, entry- en exitprogramma's, portfolio onbalans signaal en balanceer acties. U hebt een communicatie check met ons succesvol afgesloten. Meer informatie over elektronisch berichtenverkeer en de communicatie check treft u hier aan.
 3. Prudent: U beschikt in alle opzichten over de deskundigheid, zorgvuldigheid en over technische, administratieve en organisatorische faciliteiten die vereist zijn om deel te kunnen nemen aan het gastransport in het landelijk net en u gedraagt zich in overeenstemming daarmee.

Het is van belang om op de hoogte te zijn van het actuele tarievensysteem en de bijbehorende diensten, de gasvoorwaarden en de algemene transport condities en de Transmission Service Conditions (TSC) van GTS. Wij gaan ervan uit dat u zich hiervan op de hoogte heeft gesteld voordat u actief bent bij ons.

Een onderwerp dat speciale aandacht behoeft voor zowel shippers als traders is het balanceringsregime. Wij gaan ervan uit dat nieuwe partijen voldoende op de hoogte zijn van dit onderwerp. U kunt bij hierover meer lezen bij Balanceringsregime.

Voorwaarden waaraan u dient te voldoen om een erkenning B te verkrijgen

 1. Partijen met erkenning B mogen ook gas transporteren naar een overgangspunt met een regionale netbeheerder (RNB-exitpunt) Voor deze erkenning gelden, ten opzichte van een Erkenning A, de volgende aanvullende voorwaarden:
 2. Voor partijen met een LB licentie wordt €50.000,- kredietwaardigheid gereserveerd voor OV-exit contractering.
 3. U beschikt over een EAN-code, deze kan aangevraagd worden bij EAN-Nederland.

U neemt deel aan het berichtenverkeer met betrekking tot allocatie. Een test dient afgelegd te worden om gecertificeerd te worden voor dit berichtenverkeer, dit loopt via EDSN.

Voorwaarden waaraan u dient te voldoen om een erkenning C te verkrijgen

Partijen met een erkenning C kunnen uitsluitend gebruik maken van de dienst TTF. De voorwaarden zijn gelijk aan de voorwaarden voor erkenning A met uitzondering van een verplichting voor de elektronische communicatie: partijen die erkenning C hebben zijn niet verplicht de B2B dienst te implementeren.

Wanneer een partij aan de voorwaarden voor erkenning (A, B of C) voldoet, verstrekt GTS een erkenning, welke gepubliceerd wordt op onze website. Deze partij wordt vervolgens aangeduid als 'shipper'.

Hieronder vindt u de licence list en de lijst met geregistreerde TTF gebruikers

Aanvraag formulier licensing 159 kB 09 apr 2019
Licence list 75 kB 13 jun 2019
Lijst geregistreerde TTF gebruikers 54 kB 03 jun 2019
Bekijk alle veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • De totale doorlooptijd van het communicatieproces varieert sterk. De doorlooptijd wordt sterk bepaald door de mate waarin (IT-) systemen geschikt zijn met elkaar te communiceren. Aanpassingen kunnen nodig zijn om de protocollen geschikt te maken om de communicatietests te doorstaan. De doorlooptijd is daarom sterk afhankelijk van de aanwezige infrastructuur en beschikbare resources. Overwogen kan worden de communicatietests uit te besteden aan een hierin gespecialiseerd bedrijf.
  Het beschikbaar stellen van de vereiste financiële zekerheden kan de doorlooptijd eveneens beïnvloeden.

 • Voordat u gebruik gaat maken van onze diensten kunt u een licentie halen. Het is geen vereiste om de licentie te gebruiken zodra deze verkregen is. Ook zal de erkenning niet verlopen.

 • Aan het behalen van een licentie zijn geen kosten verbonden. Wij zullen u geen factuur sturen voor het behalen van een licentie. Kosten van uw maatregelen om te voldoen aan de voorwaarden van erkenning zijn uiteraard voor uw rekening.

 • Nee