Shipper worden

Hieronder leest u welke mogelijkheden wij u bieden als shipper, wat de toelatingsvoorwaarden zijn, welke partijen als shipper erkend zijn en hoe het proces om shipper te worden verloopt.

Waarom shipper worden?

U wilt in het landelijk gastransportnet gas gaan transporteren en daartoe Shipper worden. Wij bieden u de volgende opties om gas te transporteren:

 • van en naar grenspunten met andere landelijk gastransportnetten
 • naar 1 of meerdere eindgebruikers die rechtstreeks aan ons net zijn aangesloten. Er zijn ongeveer 350 eindgebruikers rechtstreeks aan het landelijk gastransportnet aangesloten. Zie de Appendix 1b van de actuele TSC met industriële aansluitpunten voor de huidige eindgebruikers
 • van een invoedpunt/productiepunt
 • van of naar een van de gasopslagen die rechtstreeks aan ons net zijn aangesloten
 • van of naar het Title Transfer Facility (hiervoor heeft u een TTF abonnement nodig)
 • naar een overgangspunt met een regionaal gastransportnet

Als u shipper wilt worden dient u eerst een erkenning te verkrijgen en daarmee “erkende programma verantwoordelijke” (PV) te worden.

Inmiddels zijn er meer dan 100 shippers met erkenning, hieronder vindt u de "Licence List" met alle erkende partijen.

Proces om shipper te worden

Om shipper te worden zal erkenning A of B verkregen moeten worden. Hier vindt u een uitleg aan welke voorwaarden u dient te voldoen om een licentie A, B of C te krijgen. Gebruik het Aanvraag formulier licencing om de erkenning aan te vragen. Dit formulier kunt u vinden in ‛Aanvraag documenten‛. Stuur het formulier naar:

Gasunie Transport Services B.V.
T.a.v. Customer Desk
Postbus 181
9700 AD Groningen

of mail naar:

customerdesk@gastransport.nl

Wilt u tevens gas aan- of verkopen op het Title Transfer Facility (TTF), dan heeft u een TTF registratie nodig.

Licence list en geregistreerde TTF gebruikers.

Licence list 75 kB 13 jun 2019
Lijst geregistreerde TTF gebruikers 54 kB 03 jun 2019
Bekijk alle veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • De totale doorlooptijd van het communicatieproces varieert sterk. De doorlooptijd wordt sterk bepaald door de mate waarin (IT-) systemen geschikt zijn met elkaar te communiceren. Aanpassingen kunnen nodig zijn om de protocollen geschikt te maken om de communicatietests te doorstaan. De doorlooptijd is daarom sterk afhankelijk van de aanwezige infrastructuur en beschikbare resources. Overwogen kan worden de communicatietests uit te besteden aan een hierin gespecialiseerd bedrijf.
  Het beschikbaar stellen van de vereiste financiële zekerheden kan de doorlooptijd eveneens beïnvloeden.

 • Voordat u gebruik gaat maken van onze diensten kunt u een licentie halen. Het is geen vereiste om de licentie te gebruiken zodra deze verkregen is. Ook zal de erkenning niet verlopen.

 • Aan het behalen van een licentie zijn geen kosten verbonden. Wij zullen u geen factuur sturen voor het behalen van een licentie. Kosten van uw maatregelen om te voldoen aan de voorwaarden van erkenning zijn uiteraard voor uw rekening.

 • Nee

 • Als shipper moet je een licentie A of licentie B hebben en voldoende kredietruimte.