Shipper worden

Hieronder leest u welke mogelijkheden wij u bieden als shipper, wat de toelatingsvoorwaarden zijn, welke partijen als shipper erkend zijn en hoe het proces om shipper te worden verloopt.

Waarom shipper worden?

U wilt in het landelijk gastransportnet gas gaan transporteren en daartoe Shipper worden. Wij bieden u de volgende opties om gas te transporteren:

 • van en naar grenspunten met andere nationale gastransportnetten
 • naar 1 of meerdere eindgebruikers die rechtstreeks aan ons net zijn aangesloten. Zie de Appendix 1 van de TSC met industriële aansluitpunten voor de huidige eindgebruikers
 • van een invoedpunt/productiepunt
 • van of naar één van de gasopslagen die rechtstreeks aan ons net zijn aangesloten
 • van of naar de Title Transfer Facility (TTF)
 • naar een overgangspunt met een regionaal gastransportnet

Als u shipper wilt worden dient u eerst een erkenning te verkrijgen en daarmee “erkende programma verantwoordelijke” (PV) te worden.

Onderaan deze pagina vindt u de "License List" met alle erkende partijen.

Hoe kunt u shipper te worden?

Als u Shipper wilt worden, dient u eerst een erkenning te verkrijgen om “erkend programmaverantwoordelijke” (PV) te worden. Op de pagina Erkenning/Licensing vindt u uitleg over de voorwaarden waaraan u dient te voldoen om de benodigde licentie te verkrijgen. Gebruik het Aanvraagformulier licensing om het erkenningsproces op te starten.

Wilt u tevens gas aan- of verkopen op de Title Transfer Facility (TTF), dan heeft u een TTF-registratie nodig. Dit kunt u op het aanvraagformulier Licensing aangeven.

Het Aanvraagformulier Licensing kunt u vinden onder ‛Aanvraag documenten‛.

Licence list en geregistreerde TTF gebruikers.

Licence list 127 kB 21 jan 2020
Lijst geregistreerde TTF gebruikers 65 kB 14 jan 2020
Bekijk alle veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • De totale doorlooptijd van het communicatieproces varieert sterk. De doorlooptijd wordt sterk bepaald door de mate waarin (IT-) systemen geschikt zijn met elkaar te communiceren. Aanpassingen kunnen nodig zijn om de protocollen geschikt te maken om de communicatietests te doorstaan. De doorlooptijd is daarom sterk afhankelijk van de aanwezige infrastructuur en beschikbare resources. Overwogen kan worden de communicatietests uit te besteden aan een hierin gespecialiseerd bedrijf.
  Het beschikbaar stellen van de vereiste financiële zekerheden kan de doorlooptijd eveneens beïnvloeden.

 • Voordat u gebruik gaat maken van onze diensten kunt u een licentie halen. Het is geen vereiste om de licentie te gebruiken zodra deze verkregen is. Ook zal de erkenning niet verlopen.

 • Aan het behalen van een licentie zijn geen kosten verbonden. Wij zullen u geen factuur sturen voor het behalen van een licentie. Kosten van uw maatregelen om te voldoen aan de voorwaarden van erkenning zijn uiteraard voor uw rekening.

 • Nee

 • Als shipper moet je een licentie A of licentie B hebben en voldoende kredietruimte.