Diversion

Wat heeft deze dienst mij te bieden als shipper:

Met een diversion kunnen shippers de op een entry-punt of exit-punt gecontracteerde transportcapaciteit overgeboekt krijgen naar een ander op dezelfde locatie gelegen entry-punt dan wel exit-punt, dit zonder dat er sprake is van een extra beslag op transportcapaciteit en er geen beperkingen optreden voor de hoeveelheid op de veiling aan te bieden capaciteit.

Aanvraag formulier Diversion 46 kB 03 jan 2020

GTS kent een 4-tal opties:
  van NWP naar NWP
1 Type IP - IP
2 Type Berging - Berging
3 Type IP - Berging
4 Type Berging - IP

Voor diversion van een IP naar een netwerkpunt van een berging geldt het First Come First Served-principe [FCFS] op het punt waarnaar toe wordt 'gedivert' en daarop is het hogere NWP-tarief van toepassing. Er gelden geen beperkingen ten aanzien van de duur van de diversion.

Voor een diversion van een berging naar een IP moet GTS de te 'diverten' capaciteit aanbieden op de veiling voor het IP waar de capaciteit naar toe 'gedivert' wordt. De diversion vindt dan ook alleen maar doorgang voor zover de shipper de te 'diverten' op de veiling de capaciteit gecontracteerd heeft. Aansluitend aan de veiling wordt het originele contract verlaagd met de gekochte capaciteit uit betreffende veiling. Ook hier geldt dat het hogere NWP-tarief van toepassing is en dat de maandfactor van het veilingcontract van toepassing blijft. Contractduur kan zijn maand, kwartaal en/of jaar. 

Voor een diversion van een berging naar een IP geldt dat het verzoek ontvangen dient te zijn vóórdat GTS haar veilingproducten heeft gepubliceerd.

In principe zal GTS alleen diversion van firm capaciteit ondersteunen. Diversion is  mogelijk op vastgestelde netwerkpunt combinaties.

U kunt deze dienst diversion niet via het PRISMA platform boeken, wel via het aanvraag formulier diversion. Dit formulier kunt u indienen via de customerdesk.

Zie voor de uitgebreide diversion mogelijkheden Appendix 3 van de geldende TSC.

Elk diversion verzoek heeft betrekking op een vlakke capaciteit (geen profiel) vanuit een bestaande boeking voor een aaneengesloten periode. Dit tezamen vormt dan 1 diversion. Mocht u nadere informatie wensen, dan kunt u zich wenden tot de customerdesk.